Hopp til innhold

2020 ble et utfordrende økonomisk år for Skiforbundet

2020 ble et utfordrende år for Norges Skiforbund og inntektene falt med 47,8 millioner fra 2019.

Hovedårsaken til inntektsfallet er først og fremt konsekvensene av korona-pandemien og avlyste verdenscuprenn i mars i 2020. På tross av dette endte året med et positivt resultat på 5,8 millioner kroner.

Våren 2020 var preget av stor økonomisk usikkerhet relatert til pandemien for alle, også for skiforbundet. Skistyret besluttet derfor kutt i budsjettene for å styre mot et nullresultat for året og alle avdelinger og grener har forholdt seg til de reviderte budsjettene. Overskuddet skyldes først og fremst inngåelsen av nye TV-avtaler der noen av inntektene kom i 2020.   

– Skiforbundet ble hardt rammet økonomisk i fjor og etter grundige vurderinger fra blant andre et risikoutvalg som ble utnevnt av skistyret, ble det gjennomført en rekke tiltak for å redusere kostnadene, sier generalsekretær Ingvild Bretten Berg. 

– Dette var krevende, men helt nødvendig for å sikre grunnleggende drift videre og for å være forberedt på konsekvensene av pandemien, sier Bretten Berg. 

Konsekvensene ble store også for Skiforbundet da regjeringen og lokale myndigheter innførte en rekke tiltak i mars i fjor. Alle avdelinger og grener måtte kutte kraftig i driften og aktiviteten. Over 100 medarbeidere ble permitterte våren 2020.  

Inntektsfallet var på 47,8 millioner kroner, og 35 millioner av fallet kan tilskrives avlyste arrangement og øvrige Covid-19-relaterte tap. Tapte arrangementsinntekter falt ikke inn under regjeringens tiltakspakker, men Skiforbundet mottok 4,6 millioner kroner for tapte lisensinntekter.

– Ingen visste hvor lenge pandemien ville vare og derfor måtte vi planlegge med utgangspunkt i at også 2021 kunne bli et vanskelig år. Det har det vist seg å bli med avlysning av alle verdenscup-arrangementene i Norge. Overskuddet fra 2020 vil derfor kunne bidra til mindre inngripende konsekvenser i 2021, selv om det også blir et krevende år for Norges Skiforbund, sier Bretten Berg.

Generalsekretæren er imponert over den innsatsen og forståelsen som er vist i organisasjonen det siste året. Ikke minst i grenene som har hatt betydelige utfordringer knyttet til driften og som alle har levert positive tall.  

NIF-EPI01, 01