Hopp til innhold

Viderefører smittetiltak

Regjeringen viderefører smittetiltak, men gir noen lettelser for barn og unge.

På denne nettsiden til Norges idrettsforbund finnes nærmere informasjon om tiltakene som ble lagt frem på regjeringens pressekonferanse lørdag 30. januar:
 Regjeringen viderefører smittetiltak, men gir lettelser for barn og unge.  

For skisporten betyr tiltakene at det kan gjennomføres trening for barn i alle kommuner, med unntak av kommunene som nå er omtalt som «Ring 1», hvor egne kommunale tiltak vil kunne gjelde. Det er en imponerende innsats som foregår ute i klubbene for å opprettholde treningsaktiviteten, og vi er glade for at dette nå kan fortsette på samme gode vis som det har gjort helt siden 12. mars. 

Regjeringen opprettholder de nasjonale reiserestriksjonene inntil videre. Dette betyr at skirenn for en forlenget periode kun kan arrangeres innenfor samme klubb. Skiforbundet har gjort Regjeringen oppmerksom på det ulogiske i at vår utendørs arrangementsaktivitet ble stanset 20. januar. Dette ble gjort i form av brev til partilederne i Regjeringen og Kulturministeren, samt gjennom muntlig dialog med Kulturdepartementet. Vi er skuffet over at vi ikke nådde fram med våre argumenter om at utendørskonkurranser på tvers av klubb i kommuner og regioner uten smitte, ble åpnet igjen fra 30. januar. Skiforbundet har tydelig kommunisert til Regjeringen at det for Skisporten, som har drevet sin aktivitet uten et eneste kjent smittetilfelle så langt i år, oppleves som uforståelig at en ikke kan møtes til utendørskonkurranser i en aktivitet som i sin natur utøves med avstand. Spesielt uforståelig er dette på små steder hvor barn- og unge møtes på samme skole, på butikken, men fordi de er medlem av to forskjellige idrettslag, så kan de ikke møtes til utendørsaktivitet. 

Nå gjelder restriksjonene fram til Regjeringen gjør ny vurdering i midten av februar. Skiforbundet vil fortsette å synliggjøre overfor Regjeringen hvor sikkert skisporten har drevet. Vi vil også synliggjøre det ansvaret som alle våre klubber har vist i denne perioden. Vi jobber aktivt for at vi ved neste anledning får lov til å gjenåpne aktiviteten lokalt og regionalt. I mellomtiden ønsker vi alle klubber lykke til med god hverdagsaktivitet på trening!

På vegne av Skiforbundet
Erik Røste, skipresident
Ingvild Bretten Berg, generalsekretær

nif-epi04, 04