Hopp til innhold

Dette har hoppsaken kostet NSF

Norges Skiforbund har brukt i underkant 3 millioner kroner på advokatbistand og kommunikasjonshjelp i forbindelse med den mye omtalte hoppsaken i 2021.

Drøyt 1,5 millioner kroner er direkte relatert til søkmålet fra LO. I tillegg kommer 700.000 i dekning av saksomkostningen til Handel & Kontor, som var en del av avtalen som ble inngått med Clas Brede Bråthen. 

- Det er ingen tvil om at hoppsaken har kostet Skiforbundet en betydelig sum. Da Norges Skiforbund ble saksøkt, var det nødvendig å innhente advokatbistand. Den massive mediepågangen gjorde det i tillegg nødvendig å innhente noe ekstern bistand. Samtidig er det gjort innsparinger i andre administrative kostnader gjennom høsten for å dekke inn beløpet, slik at kostnadene knyttet til hoppsaken ikke har påvirket sportslig aktivitet, sier generalsekretær Ingvild Bretten Berg.

Advokatkostnader og kommunikasjonsbistand har samlet kostet 2.942.704 kroner. Beløpene nedenfor er oppgitt uten moms da dette blir refundert.

Advokatfirmaet Kluge: kr. 2 832 954,-
Advokatfirmaet Lund & Co: kr. 60 450,-
Kommunikasjonsbyrået Zynk: kr. 49 300,- 

NIF-EPI03, 03