Hopp til innhold

Full dekning av momskompensasjon

Statsbudsjettet 2022: Full dekning av momskompensasjon for første gang i historien.

Statsbudsjettet for 2022 er i hovedtrekk positiv lesing for norsk idrett. Regjeringen bevilger 1,75 milliarder kroner til kompensasjonsordningen for vare- og tjenestemoms. Selv om dette er en nedgang fra i fjor, vil beløpet trolig gi idretten og frivilligheten full momskompensasjon fordi pandemien dessverre har resultert i redusert aktivitet.

Regjeringen styrker også tiltak mot utenforskap og har trappet opp tilskuddet til fritidskortordningen. I tillegg bevilger regjeringen ekstra midler over statsbudsjettet for å styrke arbeidet med mangfolds- og inkluderingstiltak i norsk idrett og øvrig frivillighet.

1,75 milliarder til kompensasjonsordning for vare- og tjenestemoms
For 2022 bevilges en total ramme på 1,75 milliarder kroner til kompensasjonsordningen for vare- og tjenestemoms, en nedgang på 50 millioner kroner fra fjor. Regjeringen foreslår også å bevilge 299 millioner kroner i merverdiavgiftskompensasjon for idrettslag som bygger egne idrettsanlegg. Dette er tilsvarende beløp som i 2021. De siste årene har idrettslagene som bygger idrettsanlegg, fått full kompensasjon i revidert budsjett.

– Vi noterer oss tallene og antar at foreslått bevilgning til kompensasjonsordningen for vare- og tjenestemoms og bygging av idrettsanlegg gir full momskompensasjon. Samtidig er det verdt å merke seg at et lavere tilskudd til kompensasjonsordningen for vare- og tjenestemoms viser at aktivitetsnivået generelt i norsk idrett og frivilligheten for øvrig har gått ned inneværende år. Dette er bekymringsfullt og skyldes naturligvis i all hovedsak koronapandemien, sier idrettspresident Berit Kjøll.

– Norsk idrett har hatt rettighetsfestet full momskompensasjon som en av sine viktigste fanesaker. Tilskuddet til kompensasjonsordningen for vare- og tjenestemoms og til bygging av idrettsanlegg ser ut til å gi 100 prosent dekning og er derfor et viktig steg i riktig retning på veien mot full rettighetsfestet momskompensasjon – og som vi forventer at den nye regjeringen vil innfri, og som det allerede er gitt tydelige signaler om, fortsetter Kjøll. 

Les hele saken på idrettsforbundet.no

NIF-EPI02, 02
NTB