Hopp til innhold

Erik Røste (NTB )

– Norge har gått foran

I november ble det nedsatt en arbeidsgruppe som har fått i oppdrag å arbeide for å finne en testmetode som avdekker bruk av fluor. Den norske skipresidenten, Erik Røste, er en del av den arbeidsgruppen.

GÅ TIL NSFS HOVEDSIDE FOR FLUOR

FIS Council vedtok fluorforbud gjeldende fra sesongen 2020-2021 i november i fjor. Hva har skjedd siden da?

Arbeidsgruppen som ble nedsatt fikk i oppdrag å utvikle et testapparat for å avdekke fluor, utvikle en testmetode og for å innpasse forbudet i reglementet. Allerede før jul ble det invitert til møte med flere utviklingsmiljøer for å utvikle testapparatet. Avtale ble inngått i februar 2020. Det var allerede da en stram timeline for å kunne få dette ferdig til november 2020. Koronasituasjonen har ikke hjulpet på situasjonen. I perioden har det vært avholdt informasjonsmøter med industrien og alle nasjonene, senest i juni. I august ble det sendt ut invitasjon til både industrien og til de nasjonale forbundene om testing av apparatet og testmetoden i uke 39. Samtidig ble utviklede retningslinjer for fjerning av fluor på gammelt utstyr distribuert. I begynnelsen av september viste det seg at det fortsatt var behov for ytterligere testing og kalibrering. Derfor ble testuken utsatt. Det pågår nå en intensiv utvikling og vi avventer svar på dette.

Hva har resten av ski-verden lært av det allerede vedtatte fluorforbudet opp til 16 år i Norge?
I Norge har vi hatt et fluorforbund gjeldende for alle klasser opp til og med 16 år. Dette har i stor grad vært et verdibasert vedtak som jeg opplever stor oppslutning om. Det viser at Norge har gått foran for å avskaffe fluor i skismøring som vi vet at både er skadelig for helsen og for miljøet.

Hvor mange spørsmål er det igjen som må avklares før fluorforbudet innføres?
Da fluorforbudet ble vedtaket ble i november 2019, var det enighet om viktigheten av et velfungerende testapparat. Jeg skal ikke spekulere i hvordan FIS Council vil forholde seg til forbudet hvis ikke dette er på plass. Men det vil være et tema på Councilmøtet 9. oktober

Hvor mye mer tid er det behov for testing og kalibrering fra FIS sin side?
Det er det vanskelig å si noe om. Det er et avansert apparat som skal utvikles. Vi er inne i en intensiv utviklingsfase nå.

Det er mye usikkerhet i skimiljøet rundt testapparatet som ikke er på plass og andre ting rundt det nye fluorforbudet. Hva slags svar kan vi gi disse nå?
Jeg forstår den usikkerheten og frustrasjonen som råder i smøreteamene. Dette tas på største alvor og vi håper alle på en avklaring. Derfor er det beste svaret jeg kan gi nå er å smøre seg med tålmodighet i to uker til fram til FIS-møtet 9. oktober.

NIF-EPI01, 01