Hopp til innhold

Koronaveileder for NSFs landslag

Norges Skiforbund har utarbeidet Covid-19-retningslinjer for samlinger i NSF frem til 31. august 2020.

Nedenfor finner du regler og retningslinjer som omfatter alle utøvere som vil delta på samlinger i regi av Norges Skiforbund. 

Denne versjonen er revidert etter nye retningslinjer fra Folkehelseinstituttet med virkning fra 1.juni. Endringene gjelder først og fremst treningsaktivitet for barn og unge opp til 20 år.
Retningslinjene omfatter alle utøvere som skal delta på samlinger i regi av Norges Skiforbund. Hensikten er å sikre et trygt treningsmiljø med lavest mulig risiko for smittsomme sykdommer. Veileder for smittevern i idretten fra Helsedirektoratet er lagt til grunn for retningslinjene. På enkelte punkter er våre retningslinjer mer detaljerte og restriktive fordi dette anses nødvendig for personer som trener mye, er relativt tett på hverandre og derfor kan være ekstra sårbare for smitte. Hver gren kan etter behov legge til egne bestemmelser, men alle grener forplikter seg på følgende:

Vennligst påse at du har vurdert følgende forhold før du kommer på samling:
A. Gjør deg kjent med innholdet i disse retningslinjene i god tid før avreise (sendes utøver på e-post).
B. Ikke kom på samling dersom:
1. Du har ett eller flere av følgende symptomer: Hodepine, feber, rennende nese, sår hals, kvalme, nyser eller hoster, er kortpustet, har mistet lukte- eller smakssansen, eller har andre tegn på sykdom (kjente allergisymptomer er unntatt).
2. Det er mindre enn 3 dager siden du ble frisk fra sykdom. Kontakt laglegen din hvis du er i tvil om du bør dra eller ikke.
3. Du har vært i samme husstand med eller hatt tilsvarende nærkontakt med et bekreftet tilfelle av COVID-19 i løpet av de siste 10 dagene.
4. Du er i en risikogruppe for COVID-19 (definert av FHI).
5. Du kun har en administrativ oppgave som kan løses via Skype, Teams aller annen elektronisk formidling.
C. Begrens kontakt med nye mennesker og steder de siste 3 dagene før samling.
D. Unngå så langt det er mulig bruk av offentlig transport til samling, inkludert fly, hvis ikke dette er klarert med medisinsk ansvarlig i din gren. Ikke ta med passasjer i privatbil, hvis ikke denne personen er en del av husstanden din (dere bor sammen) og ha færrest mulig stopp på vei til samlingen (butikker, bensinstasjoner etc).
E. Personer som har oppholdt seg i Norden de siste 10-dagene og kan definere samlingen som arbeid er unntatt karantene, men de som eventuelt kommer fra andre land må i karantene i 10 dager før deltagelse på samling.

Vennligst opptre på følgende måte når du er på treningssamling:
1. Vask eller desinfiser hendene innen 5 minutter fra ankomst på samling/trening, alltid før et måltid, hver gang du har vært på toalettet, før og etter fellesmøter og minst annenhver time i løpet av dagen.
2. Hold til enhver tid en avstand på 1 meter til andre personer
3. Unngå lengre sammenkomster på mer enn 10 personer og ha aldri mer enn 20 personer i en gruppe.
4. Tilberedning av mat og bespisning bør skje med minst mulig involvering av- og kontakt med andre personer. Unngå bruk av felles brødkniver, serveringsbestikk, flasker, kanner, drikkedunker ol.
5. Dekk munn og nese med et engangslommetørkle/papir dersom du hoster eller nyser, alternativt bruk alternativt albuekroken/armen som dekke. Kast papiret på et egnet sted og vask hendene i etterkant.
6. Unngå så godt det lar seg gjøre å ta deg i ansiktet (øyne, nese, munn) og minimer direkte kontakt med overflater som hyppig berøres av mange. Dette gjelder også dersom man bruker hansker.
7. Under trening er det ikke lov å spytte eller snyte seg hvis man ikke er i bakerst i en gruppe eller på betryggende (>5 m) avstand til andre. Hold minst 1m avstand til siden og helst 2 m avstand bakover/forover hvis man trener i en gruppe. Begrens helst treningsgruppen til 10 personer.
8. Ikke byttelån/utveksle tøy, treningsutstyr, drikkeflasker, mobiltelefoner, Pc’er eller andre personlige eiendeler.
9. Dusj og tøyskift bør foregå på eget rom. Hvis det benyttes felles garderober og dusjer må 1m regelen om avstand overholdes
10. Hold rommet ryddig slik at renholdere kan gjøre best mulig jobb hver dag. Vask/tørk treningstøy selv.
11. Bruk desinfiserende servietter eller antibac på dørhåndtak, heisknapper, kaffemaskiner og andre overflater som berøres av mange hvis du er i tvil om slike flater er godt rengjort.
12. Begrens lengre opphold på andre utøveres rom og unngå fysisk kontakt. Møt hverandre utendørs hvis mulig.
13. Dersom du føler deg det miste syk, så gi umiddelbart beskjed til lege/fysioterapeut og trener per telefon og ikke forlat rommet før du har fått beskjed om hva du bør gjøre videre.

2.juni 2020
Ola Rønsen, Medisinsk ansvarlig i Norges Skiforbund
Øystein Andersen, Anders Heen, Trond Floberghagen, Guri Ranum Ekås og Tommy Valio
Medisinsk ansvarlig respektivt i Langrenn, Kombinert, Alpint, Hopp, Telemark og Freeski

nif-epi04, 04