Hopp til innhold

Skiforbundets koronaveileder

Norges Skiforbund har oppdatert sin koronaveileder etter oppdaterte retningslinjer 15. juni. Se NSFs nye koronaveileder for klubber og kretser.

Norges Skiforbund støtter opp under helsemyndighetenes arbeid for å hindre spredning av COVID-19-viruset. Det gledelige nå er at klubbene kan gjennfomføre trening innenfor smittevernreglene. I ski-Norge skjer også mesteparten av aktiviteten utendørs, og dette gjør det enklere for klubber og lag når de skal utføre organisert trening innenfor disse smittevernreglene. 

Med bakgrunn i retningslinjer fra Helsedirektoratet 7.mai 2020, vil organisasjonsledd i Norges Skiforbund kunne gjennomføre treninger, arrangement og annen organisert idrettsaktivitet, samt avholde kurs og kompetansehevende tiltak dersom gjeldende regler og retningslinjer overholdes.

NYTT 26. juni: NSFs koronaveileder for klubber og kretser.


Se også tidligere publiserte Koronaveileder for NSFs landslag, samt Gjennomføring av kurs i Norges Skiforbund.

Forøvrig viser vi til Norges Idrettsforbunds og myndighetenes anbefalinger.

* Smittevernveileder for idrett 
Norges Idrettsforbund - Temaside om koronavirus
Helsenorge.no - Koronavirus
Folkehelseinstituttet - Temaside om koronavirus
Se oppdatert informasjon hos Helsedirektoratet!
* Lotteri- og stiftelsestilsynet

#GodeSammen #VedÅHoldeAvstand 💙

NIF-EPI03, 03