Hopp til innhold

Gjennomføring av kurs

* Dersom aktiviteten kan gjennomføres via digitalt medium bør dette gjøres.
* Ansvarlig arrangør er det organisasjonsleddet i Norges Skiforbund som står som arrangør, henholdsvis klubb/lag/forening, skikrets og særforbund.
* Alle kurs/kompetansetiltak skal registreres på forhånd i IKU for at organisasjonen skal ha oversikt over pågående og planlagte kurs, samtlige deltagere registreres i IKU.
* Aktiviteten skal fortrinnsvis foregå ute. Ved behov for innendørs aktivitet så skal denne foregå i store lokaler med god ventilasjon, og der krav til avstand opprettholdes.
* Deling av utstyr og fysisk kontakt er ikke tillatt.
* Arrangør plikter å ha tilgjengelig håndvask, antibac eller lignende og sikre at dette benyttes.
* Prosedyre for benyttelse av toalett i henhold til bestemmelser skal informeres fra kursarrangør.
* Felles garderobe/dusj skal ikke benyttes, mat og drikke medbringes av den enkelte.
* Informasjon om retningslinjer skal deles alle deltagere i forbindelse med påmelding.

Gå tilbake til Norges Skiforbunds koronaveileder

NIF-EPI02, 02