Hopp til innhold

Ber om bistand

Norges Skiforbund ber om Covid 19-bistand fra Norges idrettsforbund rundt økonomisk kompentasjon. I dag har vi sendt brev til NIF.

Se brev sendt til NIF

Norges Skiforbund mottok 19. mai svar fra Kulturdepartementet på Skiforbundets brev fra 11. mai, der det konkluderes med at forbundet ikke faller inn under ordningen for tiltakspakken for avlyste arrangement som følge av Covid 19. Det samme gjelder Regjeringens kompensasjonsordning, og dermed er det klart at ingen av Regjeringens vedtatte tiltakspakker hjelper forbundet. Skiforbundet er kjent med at Idrettsforbundet allerede har foreslått for Regjeringen å bevilge ytterligere 300 millioner kroner til idretten. Norges Skiforbund har forståelse for at staten ikke kan behandle særskilte tilfeller i hver enkelt virksomhet, og har derfor bedt Norges idrettsforbund om bistand for å sikre at Skiforbundet faller innunder de kommende tiltakspakkene som er varslet. 

– Med dagens situasjon der Skiforbundets tap ikke faller inn under de eksisterende ordningene, kan dette kan få alvorlige konsekvenser for breddeaktiviteten og rekrutteringsarbeidet over hele landet, sier Astrid Eide Stavseng, kretsleder i Møre og Romsdal skikrets.

– Inntektene fra arrangementene som ble avlyst i mars, skulle blant annet gått til alle skikretsenes arbeid med aktivitet og ulike tilbud for barn og bredde. Med dagens krevende situasjon, permitteringer og store økonomiske tap, er det med stor bekymring vi ser at det spesielt er barn og unge som risikerer og måtte betale prisen, sier Finn Årdal, leder i Sogn og Fjordane Skikrins. 

– Utøverne sto med skiskoene ferdig snørt og pølsene var varme i kjelen da myndighetene besluttet at alle arrangementer skulle gjennomføres uten publikum eller avlyses, sier skipresident Erik Røste.  

– Dette skjedde så raskt at det ikke var mulig å justere kostnader eller begrense tap. Hopperne var for eksempel kjørt til bakken i Trondheim og var i gang med oppvarming i forbindelse med Raw Air, da Regjeringens pressekonferanse om stengning ble avholdt torsdag 12. mars, sier Røste. 

Han understreker at forbundet er glad for at tiltakspakken for avlyste arrangement ser ut til å ha truffet arrangører på en god måte, og at justeringen som kom i pakken 8. mai, er viktig for mange skiklubber. Skipresidenten roser også måten NIF har organisert og koordinert arbeidet sammen med resten av norsk idrett. 

Men for Skiforbundet som var midt i sin viktigste periode med mange internasjonale arrangement, resulterte dette i tapte inntekter. Det får derfor store konsekvenser at tiltakspakkene ikke treffer. 100 av 142 ansatte i Skiforbundet er permitterte, og de økonomiske tapene har ført til store konsekvenser både for bredde og topp. I alle grenene kuttes det kraftig ned på budsjettet, også for landslagene i 2020. Under OL i 2018 tok Skiforbundets utøvere 28 av Norges 39 medaljer, og med dagens økonomiske situasjon er det grunn til bekymring også for toppidretten. 

Skiforbundet ber nå om at Norges idrettsforbund sørger for å sikre at Skiforbundet vil bli tilgodesett i de kommende tiltakspakkene på 300 millioner kroner som idretten har bedt om. Dette kan gjøres gjennom full momskompensasjon for idretten for 2018 og 2019, eller gjennom en økonomisk ramme til fordeling i egen organisasjon. I Sverige er det eksempelvis besluttet en slik økonomisk ramme, og den svenske regjeringen har gitt Riksidrottsforbundet oppgaven å forvalgte den i egen organisasjon.  

Skiforbundet ønsker også en justering for gjeldende startdato (12. mars) for tiltakspakken for avlyste arrangement. For skisporten er perioden fra 5.-12. mars en vesentlig periode, det var denne perioden som gjaldt i den opprinnelige ordningen fra Regjeringen. I justeringen som ble fremlagt 8. mai er 12. mars startdato for justeringene, og vi ber NIF se til at Kulturdepartementet endrer datoen til opprinnelig starttidspunkt for tiltakspakken.

nif-epi04, 04