Hopp til innhold

Søk om kompensasjon!

Lotteri- og stiftelsestilsynet har åpnet for å søke kompensasjon for korona-avlyste, utsatte og stengte arrangementer i mars og april. Søknadsfristen er 21. april.

Arrangører i frivillig- og idrettssektoren som har avlyst, stengt eller utsatt arrangementer som følge av råd eller pålegg fra myndighetene i forbindelse med koronaviruset kan få kompensasjon. De kan søke om kompensasjon for tapte billettutgifter, deltakeravgifter og merutgifter for arrangementene i perioden. 

I henhold til kriteriene som er vedtatt for ordningen, er det kun arrangør eller eier av arrangør som er søknadsberettiget.
Tapene det kan søkes kompensasjon for er i hovedsak knyttet til følgende:
* Tapte inntekter knyttet til deltagere og publikum (eksempelvis startkontingent, deltageravgifter, billetter)
* Merutgifter som oppstår som en direkte følge av avlysningen

På denne siden finner du all veiledning og forklaring på hvordan du søker. 

I forhold til tapene som har oppstått både for arrangører, krets og forbund, er denne ordningen langt i fra dekkende. Vi håper imidlertid at mange arrangører vil få kompensert deler av tapene som er oppstått. Da krets og forbund ikke er søknadsberettiget til ordningen, ber vi om at dere som arrangører inkluderer deltageravgiften til skikretsene i deres kompensasjonssøknad (deltakeravgift til skikretsene er inkludert i startkontingentsatsene).
Dersom dere skulle få denne kompensert, innbetales denne til kretsene etter at dere har mottatt dette. Link til satser for startkontingent og deltakeravgift finner dere på skiforbundet.no.

Skikretsene og skiforbundet sentralt er i likhet med arrangørene hardt rammet av de økonomiske konsekvensene som følger av koronaavlysningene. Vi håper derfor dere kan bistå oss med dette slik at vi i fellesskap kan bidra til at tapene for vår organisasjon som helhet blir minst mulig.

Husk at søknadsfristen er allerede 21.april 2020.

Ved spørsmål kan dere ta kontakt med: oistein.lunde@skiforbundet.no eller liv.hogli@skiforbundet.no

Se også NSFs hovedside om koronaviruset.

NIF-EPI02, 02
Daniel Nordby