Hopp til innhold

Pressemelding fra Norges Skiforbund

Styret i Norges Skiforbund og et internt nedsatt kriseutvalg har nå gått gjennom og kartlagt den alvorlige situasjonen for Skiforbundet.

Epidemien Covid-19 har som kjent ført til at all aktivitet er stanset, og som en konsekvens av dette er det sendt permitteringsvarsel for hel eller delvis permittering til 96 medarbeidere i organisasjonen. Dette er 66 prosent av de med et ansettelsesforhold i Skiforbundet. Permitteringene gjelder fra 30.mars og det er ikke besluttet hvor lenge permitteringen vil vare. Administrativ og sportslig ledelse, samt skistyret, har individuelt gjennomført kutt i lønn og styrehonorarer.

Norges Skiforbund har hatt store økonomiske tap de siste ukene og mars er høysesong for forbundet. Tapene så langt beløper seg til nesten 30 millioner kroner. I tillegg er det knyttet usikkerhet til planlagte inntekter på over 20 millioner kroner. Derfor er det de siste dagene gjort kutt på ca 50 millioner kroner fra det opprinnelige budsjettet i 2020. Alle reiser og samlinger ble sist uke stoppet inntil videre. Dette omfatter alle grener og administrasjonen i Skiforbundet.

- Situasjonen for Skiforbundet er svært alvorlig, og jeg kan ikke utelukke at det blir nødvendig med ytterligere tiltak for å sikre driften når unntakstilstanden en dag er over, sier generalsekretær Ingvild Bretten Berg.

- Målet nå er å gjøre raske nok tiltak for å sikre arbeidsplasser, slik at vi kan gjenoppta ordinær drift og fortsette så normalt som mulig når dette er over, sier Bretten Berg.

- Vi har dyktige og engasjerte medarbeidere i Skiforbundet. I en vanskelig tid ikke bare for oss, men også for mange rundt oss, er det viktig å ta vare på hverandre så godt vi kan, sier generalsekretæren. 

NIF-EPI01, 01
NTB