Hopp til innhold

Informasjon til utøvere, foreldre, trenere og øvrig støtteapparat

Både sjefslege og lagleger i Norges Skiforbund følger nøye med utviklingen av Koronavirussykdommen (COVID-19) i Norge og internasjonalt. Vi bruker pålitelige kilder som blant annet WHO, International SOS, European Center for Disease Control, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI) for å danne oss et så godt grunnlag som mulig i vurderingen av risikobildet for smitte og sykdom. Ut ifra dette bildet gir vi anbefalinger om det er helsemessig akseptabelt å reise til ulike skiarrangement i utlandet. 

Vi kan aldri garantere at noen ikke vil bli smittet eller syke på reise, det være seg av koronaviruset eller andre smittsomme sykdommer. Imidlertid vurderer vi per i dag (3. mars) at risikoen er akseptabelt lav for reiser til de aller fleste land, bortsett fra de som norske helsemyndigheter har frarådet å reise til. Se DU sine sider for informasjon om enkeltland https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/velg-land/id2414273/  

Fra 3. mars 2020 råder inntil videre Folkehelseinstituttet nordmenn til å unngå reiser til Kina, Iran, Sør-Korea, samt Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna og Piemonte i Italia på grunn av den store spredningen av koronaviruset i disse områdene. Formålet med rådet er å redusere faren for at nordmenn smittes og tar med seg viruset hjem til Norge. https://www.fhi.no/meldinger/nye-reiserad-som-gjelder-fra-3.-mars/

Slik situasjonen er i dag vil opphold og mellomlandinger på flyplasser representerer en viss økt smittefare, men ved å ta de forhåndsreglene og gjennomføre de forebyggende tiltakene som er gitt til befolkningen generelt og våre utøvere spesielt, vil korte opphold på flyplasser være akseptabelt med hensyn til smitterisiko. Se for øvrig gode reiseråd hos FHI https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/

Norges Skiforbund mener at det er forsvarlig å gjennomføre de reisene som står på planen de neste 3-4 ukene så lenge disse ikke går til landene nevnt ovenfor. Skulle risikobilde endre seg for en eller flere destinasjoner, vil vi selvsagt revurdere sikkerheten ved og nødvendigheten av reisen.

 Søk gjerne mer informasjon og råd om koronaviruset fra Folkehelseinstituttet sine nettsider  https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Ta kontakt med sportssjef, lagleder eller laglege i din gren hvis du har spørsmål knyttet til en planlagt reise. Ved behov kan spørsmål også sendes til meg på epost.   

Ola Rønsen, Medisinsk sjef/Chief Medical Officer ola.ronsen@skiforbundet.no

NIF-EPI03, 03