Hopp til innhold

Skipresident Erik Røste og daglig leder for Antidoping Norge, Anders Solheim, under et tidligere skiting.

Re-sertifisert som Rent Særforbund

Norges Skiforbund ble nylig re-sertifisert som Rent Særforbund av Antidoping Norge.

Rent Særforbund er et av flere gode tiltak Antidoping Norge har utviklet i sitt forebyggende arbeid mot idretten. Konseptet er et verktøy for å sette antidoping og verdiarbeid systematisk på agendaen, samtidig som Antidoping Norge tar høyde for idrettens egenart. Det gjøres en vurdering av risikofaktorer for doping i den enkelte idrett, at det defineres klare innsatsområder og mål for forbundets forebyggende antidopingarbeid. Antidoping Norge bistår i diskusjonen rundt hvilke konkrete tiltak forbundet kan ha i egen handlingsplan for å adressere de definerte utfordringene.

Det var under Skitinget i 2014 at Norges Skiforbund inngikk en samarbeidsavtale med Antidoping Norge om å bli Rent særforbund første gangen. Antidoping Norge (ADNO) har siden 2012 tilbudt et helhetlig forebyggende antidopingprogram for norske særforbund gjennom konseptet Rent Særforbund. Norges Skiforbund var en av de første særforbundene som ble med på ordningen.

De siste årene er det innført en sertifiseringsordning for å sikre at tiltakene følges opp på en god måte, og Norges Skiforbund var en av flere særforbund som ble sertifisert i 2017 etter ny sertifiseringsordning.

I forbindelse med reserfiiseringsprosessen reviderte Norges Skiforbund sin handlingsplan, og i januar 2020 ble vi re-sertifisert. 

Les mer om Rent Særforbund på antidoping.no

NIF-EPI02, 02