Hopp til innhold

Smørevettregler og fluortiltak

Norges Skiforbund innfører fluorforbud for alle klasser i alle NSFs grener til og med aldersgruppe 16 år, samt smørevettregler og HMS tiltak.

Det var i det siste skistyremøte 18. november at forbundet gjennomgikk smørevettregler og fluortiltakene som er innført i alle grener. Det er først og fremst langrennskomiteen som har jobbet aktivt med disse problemstillingene gjennom flere år. Høsten 2017 innførte langrenn smørevett- og avfallshåndteringsregler og fra høsten 2018 fluorforbud for alle klasser til og med 16 år. Flere andre grener har fulgt opp langrenns vedtak.

Basert på langrenn sine erfaringer, vedtok styret følgende oppfølgingspunkter:
* Fluorforbudet for alle klasser til og med 16 år innføres umiddelbart også for grenene som ikke allerede har innført et slikt forbud. Forbudet omfatter fluorholdige glidprodukter. Forbudet inntas i spesielle bestemmelser, og det kan bli foretatt kontroller i alle grener.
* Smørevettregler og avfallshåndteringsregler som allerede er implementert i langrenn gjøres gjeldende for alle.
* Alle grener skal gjennomgå eksisterende og eventuelle nye HMS-tiltak i samarbeid med arrangørene.

Se avfallshåndteringsreglene på skiforbundet.no

Gå til smørevettreglene på skiforbundet.no

nif-epi04, 04