Hopp til innhold

Sammendrag skistyrets møte nr. 12/2018-2020

Skistyret avholdt møte onsdag 4. september. Blant annet ble følgende behandlet:

• Statusrapport for arbeidet med risikoprosjektet ble framlagt. Skistyret nedsatte en risikokomite som løpende skal foreta overordnede risikovurderinger for NSF og følge opp arbeidet videre.
• Landslagsmodellutvalgets rapport ble utarbeidet i 2015/16. Styret ser behov for å gjøre en vurdering av hvorvidt det er behov for oppdateringer eller justeringer på enkelte områder, og ba derfor generalsekretæren iverksette en kartlegging av dette i samarbeid med grenene.
• Skistyret vedtok å fremme forslag for FIS kongressen om at avstemningen i FIS Council om tildeling av FIS verdensmesterskapene skal være åpen.
• I forbindelse med ny fylkesinndeling i Norge fra 1. januar 2020 endrer enkelte kommuner fylkestilhørighet, noe som vil kunne få en konsekvens for kretstilhørigheten til skiklubbene i de berørte kommunene. Skistyret ønsker derfor å fremme retningslinjene for bytte av skikrets med tanke på denne problemstillingen som en sak på kretsledermøtet i oktober.
• Forutsetningene for søkearbeidet for VM alpint i Narvik ble gjennomgått, og president og generalsekretær ble gitt fullmakt til å utarbeide og inngå endelig avtale med Narvik kommune vedrørende søknadsprosessen. NSFs representanter til søkekomiteen ble oppnevnt.
• Kristin Vestgren Sæterøy fratrer vervet som leder av freestylekomiteen. I henhold til NSFs lov overtar nestleder Øystein Tamburstuen som komiteens leder. Grunnen til Sæterøys fratreden var at hun som ansatt i selskapet Holmenkollen Skifestival AS etter NSFs overtagelse av samtlige aksjer i selskapet ikke lenger vurderes å være valgbar.
• Erika Holand Tøsse, medlem av alpinkomiteen, er ansatt i midlertidig stilling i NSF og fratrer som en følge av dette sitt tillitsverv i ansettelsesperioden.
• Prosessen for arbeidet med budsjett for 2020 ble gjennomgått og godkjent.
• Skistyret godkjente endring i NM-øvelsene i hopp etter innstillingen fra hoppkomiteen. Endringen innebærer at senior kvinner fra og med 2020 gjennomfører mesterskap i bakkestørrelse K 90 og 120 og at lagkonkurranse for mixlag innføres.
• Skistyret behandlet og sluttet seg til uttalelse ang. det norske forbudet mot kunstig bruk av oksygen og høydehus.

nif-epi04, 04