Hopp til innhold

Dom i rettsaken mellom Henrik Kristoffersen og Norges Skiforbund

Norges Skiforbund har i dag mottatt dom i saken og vunnet saken fullt ut. Her kan dere også lese hele dommen.

Les hele dommen fra Oslo Tingrett

– Oslo tingrett har konkludert med at idrettens regelverk og NSFs praksis om utøvernes personlige markedsavtaler er fullt ut forenlig med EØS-rettens krav. NSF er derfor frifunnet i søksmålet. NSFs markedsavtaler muliggjør en bred sportslig satsning samtidig som utøverne har gode muligheter for å inngå personlige avtaler. Retten har konstatert at fordelingen av rettigheter mellom landslag og utøver er balansert, sier advokat for Norges Skiforbund, Per Andreas Bjørgan.

– Jeg er glad for at Norges Skiforbund har vunnet saken fullt ut. Dette er en viktig avgjørelse ikke bare for Skiforbundet, men for hele norsk idrett. Dommen gir oss medhold i grunnleggende avklaringer for måten vi finansierer toppidretten på, og legger til rette for rekruttering, barn, ungdom og breddeaktiviteter. Retten slår fast at det er en god balanse mellom forbundets rettigheter og utøvernes muligheter til å inngå personlige avtaler, sier skipresident Erik Røste.

nif-epi04, 04