Hopp til innhold

Representanter fra flere forbund, NIF, Byåsen IL, helseminister Bent Høie og idrettspresident Tom Tvedt under lanseringen på Lygna fredag. (Arvid Holmlund)

Nytt fysisk tilbud for rusavhengige

Norges Skiforbund, Norges Cykleforbund og Norges Rytterforbund går sammen om et nytt aktivitetstilbud for rusavhengige på dag og kveldstid.


Fra venstre: Even Myhre (Byåsen IL), helseminister Bent Høie, Torbjørn Skogstad (leder langrennskomiteen og medlem av skistyret) og idrettspresident Tom Tvedt. Foto: Arvid Holmlund

«Idretten skaper sjanser» er et nytt lavterskeltilbud for rusavhengige. Tilbudet gis av idrettslag utvalgt av de tre særforbundene. Ideen for det nye lavterskeltilbudet er hentet fra fotballens gatelagsprosjekt. Det var Norges idrettsforbund, i et samarbeid med Morten Nyborg fra Gatelag, som tok initiativ ovenfor ski, sykkel og rytter for å starte det hele. Prosjektet har fått midler fra Helsedirektoratet, og en ny søknad til Helsedirektoratet om støtte er sendt inn.

– Vi vet at gatefotball kan vise til svært gode resultater og en bedre hverdag for rusavhengige. Det å skape noe sammen med andre gir tilhørighet og mestring. Det er flott at tilbudet nå skal utvides til nye idrettsgrener - noen elsker fotball, andre elsker langrenn, sier helseminister Bent Høie.

– Vi vet at idretten kanskje er landets fremste inkluderingsarena. Derfor er det flott at ski, sykkel og rytter følger opp det som nesten må kunne kalles en suksess innenfor fotball, når det gjelder å tilby en meningsfylt arena for rusavhengige. Idrettens visjon er «idrettsglede for alle» og jeg er trygg på at idretten også vil kunne skape idrettsglede for denne målgruppen.  Takk også til Helsedepartementet som har sett verdien i dette, men forstått at en slik innsats utenfor idrettslagenes ordinære virksomhet, også krever en ekstra økonomisk støtte, sier idrettspresident Tom Tvedt.

Norges idrettsforbund er med som rådgivende part i prosjektet. Morten Nyborg er engasjert som prosjektleder på vegne av særforbundene. Han vil ha en koordinerende rolle ut mot de tre klubbene som er plukket ut. I Skiforbundet er det Byåsen som er plukket ut, og planleggingen er i gang. Oppstart med Byåsen er planlagt til høsten, mens sykkel og rytter har oppstart med sine klubber til våren. I sykkel er det Ringerike sykkelklubb som er plukket ut, mens det er Råde og Onsøy Rideklubb i rytter hvor aktiviteten vil foregå ved Tune Ridesenter. Ved hjelp av profesjonelle trenere, ledere og mentorer ønsker man å bygge enkeltindivider frem til bedre å være rustet til et ordinært liv.

Over tre år
Erfaringen fra fotballen har vist at man best gjør dette med det øvrige offentlige hjelpeapparatet. Når trygghet og gode relasjoner er på plass, er NAV, rusomsorg og spesialisthelsetjenesten verdifulle medspillere for å sikre et godt recoveryprogram til beste for den enkelte. Prosjektet er i første omgang tenkt å vare over tre år. I løpet av denne tiden skal idretten i samarbeid med tre særforbund etablere tilbud som skal være gode eksempler på hvordan idretten kan være til hjelp for dem som i dag faller utenfor. Til inspirasjon for idrettslag over hele landet og til nytte for samfunnet. TV2 har besluttet å bidra til prosjektet ved synliggjøringen av tiltakene og det daglige arbeidet.
– Det langsiktige målet er å gjøre det vanlig for idrettslag rundt om i landet å ha tilbud til disse utsatte gruppene, forteller prosjektleder Morten Nyborg.

Målsettingene 
Mål 1:
Felles: Hovedmålet er å gi en marginalisert gruppe en bedre hverdag ved å kunne integrerer de i fysisk aktivitet gjennom idretten. Idrettens inkluderende vesen blir en arena hvor sunne sosiale nettverk etableres og utvikles. På sikt er målet å få den enkelte til å kunne fungere i et liv uten rus og hvor «jeg og meg», er byttet ut til «vi og oss». Innenfor trygge treningsammer er målet å utvikle enkelt individer som ønsker et liv uten rus. Dette gir grunnlag for å fylle tiden med noe annet - eksempelvis skole og arbeid. Erfaringene fra fotballen viser at dette i første omgang gjøres best «klubbnært» og i Co-creation med det offentlige.

Mål 2. Felles: Ved hjelp av idrettens egne medlemmer (1,4 millioner) og synliggjøring på TV2 bidra til en enda bedre forståelse generelt i samfunnet om at menneskelige ressurser ved hjelp av idrettens inkluderende vesen kan gjenvinnes.

Mål 3. Felles: Utvikle en ny standard mellom det offentlige, private og frivilligheten når det gjelder «Co-creation» gjennom nasjonal kringkasting av «best-practice».

Mål 4. Ski: Skiforbundets visjon er mange, gode og glade skiløpere. NSFs Skipolitiske Dokument og nye utviklingsmodell er opptatt av skiidretten også skal legge til rette for aktivitet innenfor segmentet aktiv livet ut og aktiv start for alle grupper. Med ‘Idretten skaper sjanser’-aktivitet i Bysåsen IL er vi med på å legge til rette for ytterligere integrering av marginaliserte grupper i samfunnet godt forankret i vår utviklingsmodell.

Mål 5. Ski: Målet med Idretten skaper sjanser i skigruppa i Byåsen IL er å etablere en treningsgruppe som får tilbud om barmarks- og skitrening. Vi søker samtidig å se på mulighet for andre aktiviteter som sikrer tilhørighet i klubben og nærmiljøet, f.eks. deltagelse som frivillig inn mot skirenn og arrangement i Granåsen for å bygge den enkelte utøveres sosiale nettverk og bekjempe eventuell ensomhet. Det kan være i regi av Byåsen IL, med også WC- og NM arrangement i regi av Granåsen Aktivum, eid av Sør-Trøndelag skikrets og Norges skiforbund. Trondheim kommune vil kunne være en naturlig samarbeidsaktør i dette for å sikre god samskaping.

NIF-EPI03, 03
NTB