Hopp til innhold

Alf Hildrum (NTB scanpix)

Organisasjonsutvalget oppnevnt

Alf Hildrum, tidligere TV2-sjef, er oppnevnt som leder av organisasjonsutvalget som skal se på Skiforbundets politiske styringsmodell.

Hvordan skal Norges Skiforbund organiseres for en ny tid? 

Skistyret foreslo for skitinget i juni at det nedsettes et utvalg med ansvar for å håndtere en prosess, med vurdering av styrker, svakheter og risiko ved dagens styringsmodell i Norges Skiforbund. Organisasjonsutvalget, som vil bestå av seks medlemmer, ble formelt oppnevnt i skistyremøtet 21. september. 

Skistyret har lagt vekt på at lederen av organisasjonsutvalget skal ha en bredt sammensatt kompetanse, både knyttet til organisasjonsliv, kommersielt virke og medie- og kommunikasjonsbransjen. I tillegg la skistyret vekt på at utvalgslederen ikke skulle ha noen formelle verv i skiidretten. Tidligere TV2-sjef, Alf Hildrum, er valgt som leder for utvalget. Hildrum har en kombinasjon av organisasjonserfaring fra politiske stillinger og verv, erfaring fra mediebransjen og videre kommersiell erfaring fra TV2. I tillegg er Hildrum styreleder for Oslo Konserthus. Det er oppnevnt totalt seks medlemmer i utvalget. 

Fra skistyret er Tove Moe Dyrhaug valgt, mens Torbjørn Skogstad er valgt blant grenkomitelederne.

Rigmor Aasrud er også valgt inn som medlem. Hun har lang fartstid i organisasjonslivet gjennom sine politiske verv, spesielt som ordfører i 12 år og medlem av kommunestyret i Gran kommune i 24 år.

Fra skikretsene ble Siv Jørgensen fra Nord-Trøndelag skikrets og Steinar Berthelsen fra Buskerud skikrets valgt til å sitte i utvalget.

Dette er organisasjonsutvalget:
* Alf Hildrum, leder
* Rigmor Aasrud, medlem
* Tove Moe Dyrhaug, medlem skistyret
* Torbjørn Skogstad, medlem grenkomiteledere
* Siv Jørgensen, medlem skikrets
* Steinar Berthelsen, medlem skikrets 

Utvalget vi snarlig starte sitt arbeid, og fremlegge sine anbefalinger til organisasjonen i henhold til mandat vedtatt av Skitinget. Det vil også bli oppnevnt et eksternt sekretariat i samråd med utvalgsleder, og innenfor de rammer skitinget vedtok i juni. Nærmere om mandatet for utvalget kan leses på skiforbundet.no.

NIF-EPI01, 01
NTB