Hopp til innhold

Det blir mer klimavennlig snø

Forskningsprosjektet «Snow for the Future» har fått 4,4 millioner i støtte til å jobbe videre for å utvikle fremtidens klimavennlige temperaturuavhengige snø.

På grunn av varmere klima og mindre snø, er snøproduksjon en stor industri for å bevare skitradisjoner og turisme. I prosjektet «Snow for the Future», som nå går inn i fase to med støtte fra klima- og miljøverndepartementet og kulturdepartementet, jobber forskere fra SINTEF og NTNU sammen med Norges Skiforbund, Norges Skiskytterforbund, Trondheim kommune og industrien for å utvikle mer bærekraftige løsninger.

- I et klimaperspektiv er det viktig å både tilpasse seg en fremtid med mindre snø og mindre kulde, samt gjøre det vi kan for å bidra til å oppfylle målene i Paris-avtalen, sier skipresident Erik Røste.

Klima- og miljøverndepartementet går inn med 1,5 millioner.

- Prosjektet et viktig for å redusere utslipp fra produksjon av snø både i Norge og internasjonalt. Dette kan bidra til mer bærekraftig skisport og at voksne og barn kan glede seg over snø uten at det går på bekostning av miljøet, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Kulturdepartementet går inn med 2,9 millioner.

– Norge er både en skinasjon og en kunnskapsnasjon og vi har gode forutsetninger for å utvikle nye, miljøvennlige teknologier for produksjon av snø. Ski og snø har stor betydning for friluftsliv og folkehelse, og dette prosjektet vil være med på å holde skianlegg over hele landet åpne lenger om vinteren. Slik bidrar vi til skiidrett for både bredde og topp, samtidig som vi er med på å utvikle lavutslippsløsninger, sier kulturminister Trine Skei Grande.

Dermed får prosjektet samlet 4,4 millioner.


Ola Elvestuen og Trine Skei Grande

- 4,4 millioner fra klima- og miljøverndepartementet, samt kulturdepartementet, er fantastisk flott. Det gir oss muligheter til å videreutvikle «Snow for the Future» sammen med Trondheim kommune, Norges Skiskytterforbund, SINTEF og NTNU. Jeg håper at vi i fremtiden virkelig skal kunne se bærekraftig snøproduksjon også i varmegrader som kan sikre at nordmenn kan være i skiaktivitet der folk bor, sier Røste.

Ny fase i prosjektet
I fase 1 av prosjektet har man kartlagt eksisterende teknologi og mulige forbedringspotensial. Det har også vært utviklet konsepter som utnytter overskuddsvarme fra anleggene og utvikling av et planleggingsverktøy som kan bidra til optimal planlegging og drift av idrettsanlegg som er avhengig av snø. Målet er et planleggingsverktøy som kan minimere risikoen for å «gå tom for snø». Modellen benytter seg av historiske klimadata og kan vurdere mulige fremtidige scenarier.

- Fase 1 av prosjektet ble avsluttet i mai 2018 og resultater fra forskningen viser at teknologien har et potensiale, sier Petter Nekså, sjefforsker i SINTEF Energi.

-  I fase 2 vil prosjektet ha medvirkning av ledende aktører fra snøproduksjonsbransjen, og ambisjonen er at teamet med forskere og industriutviklere innen få år vil ha en prototype med lavere energiforbruk og større produksjonskapasitet enn hva som er tilfellet med dagens temperaturuavhengige løsninger, sier Nekså.

Morten Wolden, rådmann Trondheim kommune, mener på mange måter at dette også betyr en «spinoff» og merverdi av arbeidet med å få VM på ski til Norge og Trondheim.
- Vi ser det som svært positivt at de fremragende teknologimiljøene ved NTNU og Sintef kan gå i spissen for dette sammen med Norges Skiforbund og Norges Skiskytterforbund. I utgangspunktet kan det oppleves som et paradoks at man produserer snø for å «bøte på» klimaendringene. Desto viktigere er det at dette gjøres på en så bærekraftig måte som mulig. Trondheim og Midt-Norge er en viktig skiregion, og vi vil at barn skal få leke i snø også i fremtiden - ikke bare her, men overalt hvor vinter og snø er en del av kulturen. Det at prosjektet er av internasjonal karakter gjør at det kan komme hele skisporten til gode, sier Wolden. 

nif-epi04, 04
NTB scanpix