Hopp til innhold

Rutiner og tiltak

Norges Skiforbund har innført en rekke rutiner og tiltak i forbindelse med Sundby og Johaug-sakene.

Umiddelbare grep i forbindelse med Martin Johnsrud Sundby-saken:
* Bruk av Ventoline via forstøver ble stoppet. Ingen bruk i sesong 2015/2016.
* Stort fokus på utøveres ansvar ref. utøverkontrakt og egenkontroll. 
* Langrennskomiteen besluttet i august 2016 gjennomgang av alle rutiner.
* Olympiatoppen ble varslet om WADAs forståelse vedrørende bruk av forstøver med astmamedisin, for å informere norsk idrett.
WADA ble oppfordret til å endre/klargjøre regelen slik at ingen utøvere, uavhengig av nasjonalitet, skulle havne i samme situasjon.
* Granskningsutvalg ble nedsatt september 2016.

Ytterligere tiltak ble iverksatt i forbindelse med Therese Johaug-saken:
* Signeringsprotokoll for uttak av all ny medisin.
* Rutiner for dobbeltsjekk ved unntaksvis uttak av medisiner i utlandet.
* Nye rutiner for håndtering av medisinkoffert.
* Nytt journalsystem – innført for alle grener.
* Ansatt medisinsk ansvarlig med overordnet ansvar.
* Gjennomført kurs for alle landslagsutøvere i langrenn med personell fra Antidoping Norge, spesielt fokus på utøvers ansvar. Det er planlagt kurs høsten 2017 for øvrige landslag i alle grener.
* Gjennomført samling for alt helsepersonell.
* Endring av utøverkontrakter, med tydeliggjøring av ansvar.
* Nytt elektronisk internkontrollsystem.
* Risikovurderinger av alle deler av virksomheten, helhetlig gjennomgang.

NIF-EPI02, 02
Snorre Veggan