Hopp til innhold

Nå kan du bli Telenorkarusell arrangør, mange glade barn og ekte skiglede (NSF)

Telenorkarusellen 2017/2018

NB!!! Husk søknadsfristen er 12. november.

NÅ kan du bli Telenor Karusell-arrangør

Husk søknadsfristen 12. november om din klubb vil sikre seg materiell til sesongstart.
- Arbeidet i klubbene og på grasrota er det viktigste som gjøres i talentutviklingen. Det er veldig bra at Skiforbundet og Telenor gjennom denne karusellen er med på å stimulere arbeidet i klubbene. Jeg husker godt fra egen oppvekst hvor viktig det var å ha et miljø som tar vare på deg og utvikler deg. At jeg lykkes henger i stor grad sammen med at jeg hadde folk som backet meg opp hele veien. Vi som er forbilder i dag, skal vite at bredden en slik karusell gir, er den beste garantien for veksten etter oss, forteller Aksel Lund Svindal.

Gjennom Telenor Karusellen ønsker vi å gjøre barnearrangementene lettere å arrangere og mer attraktive for deltagerne. Dette gjør at klubbene enklere vil kunne rekruttere flere barn, foreldre og trenere.Telenor Karusellen skal ha en åpen og inkluderende form, og bidra til en positiv utvikling, sportslig så vel som sosialt. Det ble i sesongen 2015-2016 satt rekord da hele 83 000 premier ble sendt ut til 550 arrangører. Sesongen 2016/2017 nådde nesten opp til rekord sesongen året før med ca 80 000 premier utsendt til 548 arrangører.

Søknader etter 12. november, vil også bli tatt med og behandlet dersom det er igjen materiell, men materiell vil bli tilsendt etter nyttår.

Brosjyre 2017/2018 Link til søknadskjema Tips aktivitetsinnhold

Alle idrettslag knyttet til Norges Skiforbund kan arrangere Telenor Karusellen. Også de som har vært med før må søke. Etterbestilling av premier og annet materiell, send en e-post til telenor.karusellen@skiforbundet.no

KRAV TIL ARRANGØRER

  • Bruk startnummer, arenaseil og arrangørvester under arrangementene.
  • Legg opp til de aktiviteter og konkurranseformer som hver gren har satt opp som krav.
  • I etterkant av sesongen send inn minimum ett bilde fra deres arrangement.

Maler for annonsering Youtube video Telenorkarusellen

Telenorkarusellen på Skiforbundets fagportal

NIF-EPI01, 01
NTB scanpix