Hopp til innhold

Torbjørn Skogstad (NTB scanpix)

Utvalget som skal gjennomgå medisinbruken i langrenn er klart

Det er nå klart hvem som blir medlemmer i utvalget som skal gjennomgå medisinbruken i norsk langrenn.

Utvalget består av fem medlemmer og disse er fra Finland, Danmark, Sverige og Norge.

Leder av utvalget er førstestatsadvokat Katharina Rise, som er fungerende avdelingsleder ved Oslo statsadvokatembeter. 

Det er leder i langrennskomiteen i NSF, Torbjørn Skogstad, som har ledet arbeidet med å sette sammen utvalget. I dette arbeidet har Skogstad og langrennskomiteen fått bistand fra Antidoping Norge som har gitt innspill om utvalgets sammensetning.

-Vi har lagt vekt på bred kompetanse innen medisin, jus og etikk og i tillegg har det vært avgjørende at ingen av medlemmene på noen måte har bindinger til Norges Skiforbund, sier leder i langrennskomiteen, Torbjørn Skogstad.  

Leder: Katharina Rise
Fungerende avdelingsleder ved Oslo statsadvokatembeter (i permisjon fra Riksadvokatembetet).

Medlemmer: Kjell Larsson
MD, professor, Unit of Lung and Airway Research. Karolinska Institutet.

Lars Pedersen
Dansk overlege, Ph.d.  (spesiallege i lungesykdommer). Sitter i Anti-Doping Danmarks TUE-komité.

Katja Mjøsund
Lege (spesiallege idrettsmedisin), PhD. Leder av den finske TUE-komiteen. Medlem av WADAs TUE ekspertgruppe. Tidligere topputøver (orientering).

Reidun Førde
Lege og professor ved Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo.

Det er ikke bestemt når utvalget skal ha sitt første møte og heller ikke satt noen dato for når utvalget skal være ferdig med sitt arbeid, men langrennskomiteen og leder Torbjørn Skogstad ønsker at dette skal skje så raskt det lar seg gjøre uten at det går utover grundigheten og kvaliteten i arbeidet.

-Utvalget står fritt til å utvide det opprinnelige mandatet som er satt av langrennskomiteen og det viktige for oss er at alle forhold blir kjent, sier Skogstad.

NIF-EPI01, 01