Hopp til innhold

Styre- og komitéseminar i Holmenkollen

De nye grenkomiteene i Norges Skiforbund var sammen med skistyret samlet til styre- og komiteseminar helgen 2-3. september.

Det ble både en nyttig- og vellykket helg for tillitsvalgte i Norges Skiforbund. Under komitéseminaret fredag ettermiddag ble det gitt informasjon om organisasjonen, nytt skipolitisk dokument ble gjennomgått, Håvard Øvregård fra NIF holdt et innlegg om inkludering i idretten, og det var en sosial sammenkomst for å bli kjent på tvers av styret og komiteer.

På skistyrets møte fredag 2. september ble mange saker behandlet. Her er en oppsummering av noen av sakene:

· Nytt sponsormerke
Det internasjonale skiforbundet (FIS) åpnet under kongressen i Mexico i juni for et nytt sponsormerke på 50 cm2 for alle grener. Skistyret hadde en diskusjon rundt hvordan denne nye inntektsmuligheten kan fordeles for å sikre sunn og god drift i alle grener. Dette vil bli en del av budsjettpremissene fra 2017.

· Arrangementssaker
Skistyret ble orientert om arbeidet med en mulig langrenns-Tour i Midt-Norge i 2020. Videre ble det orientert om den planlagte hoppuka i Norge til vinteren.

· Grundig gjennomgang av Martin Johnsrud Sundby saken
I forbindelse med helgas møter i Oslo fikk skistyret en grundig gjennomgang av Martin Johnsrud Sundby saken, herunder prosess, en gjennomgang av tidslinjen, dommen, kostnader, bruk av eksterne ressurser, samt intern og ekstern informasjon om saken. Skistyret tok orienteringen til etterretning, og konkluderte med at kostnadene i forbindelse med saken er Norges Skiforbunds ansvar. Skistyret ba videre administrasjonen om å i lys av saken gjennomgå delegasjonsreglement, utøverkontrakter, ansettelseskontrakter og sponsorkontrakter for å se om det er behov for å gjøre endringer basert på erfaringer fra saken. Skistyret diskuterte videre ekstern bistand i krevende saker. Skistyret anerkjenner behovet for ekstern bistand i perioder med stort behov for å informere internt og eksternt.

Under skistyremøtet orienterte leder av langrennskomiteen, Torbjørn Skogstad, også om arbeidet med den pågående saken om bruk av astmamedisiner.

· Oppfølging av skikretsene og fordeling av ansvarsområder
Skistyret diskuterte prioriterte innsatsområder kommende tingperiode, fordeling av ansvarsområder og prosjekter, samt fordelte oppfølging av skikretsene. Skikretsene blir tilskrevet med nærmere informasjon om dette i etterkant av styremøtet.

Referat fra skistyrets møter vil legges ut på Skiforbundet.no når disse er godkjent.

Her er Skistyrets møtekalender kommende sesong:
27. september
1. november
8. desember
31. januar
21. mars
8.-9. mai
13. juni
* Det kan bli endringer

Her finner du sakslister for styremøtene 2016-2018

NIF-EPI03, 03