Hopp til innhold

Prepareringsmidler 2016

2016 er første året for ordinær gjennomføring av utlysning av midler til prepareringsutstyr.

Dette er nå en integrert og permanent del av utstyrsordningen, og det betyr at søkere vil følge rutiner som for øvrig utstyr.  Søknader for prepareringsutstyr vil da fremgå i sportsadmin.

NIF har informert om at midlene vil utlyses sent i september med søknadsfrist i slutten av oktober. Dette er i tråd med tidligere frister. For innkjøp av  større maskiner som bør være planlagt i god tid før sesongstart, er dette ideelt sett en noe sen frist, men her legges føringen ved at rutiner for ordinær utstyrsordning skal gjelde.

Imidlertid tror vi at de beste beslutningene på fordelingen av relativt store søknadssummer skjer lokalt, og ønsker derfor å involvere kretsleddet som før.

Etter at søknadsfrist er utgått vil Kretskontorene tilsendes søknadsrapport slik at de får oversikt på de respektive søkere.

Fordelingen mellom prepareringsutstyr og øvrig utstyr vil avgjøres når vi søknadene foreligger, men tar utgangspunkt i at det ikke vil bli store avvik fra tildelingen for 2015.

nif-epi04, 04