Hopp til innhold

Over 1 million til antidopingforskning

Norges idrettshøgskole, i samarbeid med Antidoping Norge og Norges skiforbund, lyser ut forskningsmidler til antidopingforskning. Søknadsfrist er 16. september 2016.

For tredje år på rad utlyses det midler til antidopingforskning innen fagområdene fysiologi, medisin, samfunnsvitenskap og humaniora. Søkermassen ved foregående år har vært tilfredsstillende, men det har ikke vært nok prosjekter som tilfredsstiller kriteriene til å utnytte hele beløpet på omlag 1 million kroner. Det er derfor store sjanser for å få midler om prosjektet er innenfor programmets formål og om kvaliteten på søknaden er tilfredsstillende. Den totale bevilgningssummen for 2016 er på omlag 1,1 million kroner. 

Inviterer fagmiljøer til å søke

Antidoping Norge og Norges skiforbund ønsker å stimulere til forskning som kan styrke kunnskapen og kompetansen innen antidopingarbeidet. NIH har påtatt seg dette ansvaret og inviterer fagmiljøer på NIH, men også relevante fagmiljø utenfor NIH, til å søke om støtte til slik forskning.

Her finner du fullstendig utlysningstekst og søknadsskjema

NIF-EPI01, 01