Hopp til innhold

NSF og kvinner i FIS Council

Orientering om Norges Skiforbunds holdning til kvinnelige medlemmer i FIS Council

I forbindelse med FIS-kongressen i Cancun er det i media og sosiale medier fokus på at det ikke er noen kvinnelige medlemmer i styret i Det internasjonale skiforbundet (FIS).

I lys av dette har flere reagert på at Norges Skiforbund og de andre medlemslandene (med unntak av forslagsstiller Ungarn) ikke stemte for Ungarns forslag som blant annet inneholdt kjønnskvotering da dette skulle avgjøres under kongressen.

 

Ungarns forslag «Against  discrimination», omfattet følgende punkter:

  • Nøytralitet
  • Kongressdeltakelse
  • Stemmeberettigede på kongressen
  • Valg til FIS Council
  • Sammensetting av FIS Council
  • Posisjon og funksjon for FIS Council

 Forslagsstilleren la imidlertid muntlig fram et revidert utkast av sitt opprinnelige forslag som Norges, og mange andre representanter, opplevde som uryddig og lite forståelig. Forslaget ville blant annet innebære en omfattende endring av valgordningen som ville blitt svært krevende å gjennomføre. De norske representantene valgte derfor å stemme mot Ungarns forslag, selv om intensjonen, angående kvinnelig representasjon, støttes av Norges Skiforbund.

 Regelverket i FIS gjør det ikke mulig for andre representanter å komme med nye, reviderte forslag under kongressen. Imidlertid ser vi i ettertid at vi burde tatt ordet i saken og poengtert viktigheten av dette spørsmålet, og oppfordret til å legge mer arbeid i å finne løsninger som gir en bedre kjønnsbalanse i FIS Council. Vi vil nå diskutere forslag til løsninger som kan legges frem før den neste FIS kongressen om to år.

 Norges Skiforbund ønsker flere kvinnelige ledere i idretten, også i skisporten.

NSF har mange kvinner i lederposisjoner i dag, men det er plass til flere. Derfor har vi forståelse for at det reageres når styret i FIS ikke har kvinnelige medlemmer. NSF og andre medlemsland burde hatt sterkere fokus på dette tidligere og jobbet mer aktivt i denne viktige saken.

 

Erik Røste                Eva Tine Riis-Johannessen              Stein Opsal

Skipresident            Visepresident                                    Generalsekretær

NIF-EPI01, 01