Hopp til innhold

Statssekretær Himanshu Gulati, kulturminister Linda Hofstad Helleland, utvalgsmedlem Ingrid Tollånes og utvalgsleder Jan Åge Fjørtoft. Foto: Ketil Frøland/Kulturdepartementet

Bygger opp under den norske idrettsmodellen

Strategiutvalget for idrett har overlevert sin rapport til Kulturdepartementet, det såkalte «Fjørtoftutvalget».

Rapporten som har fått navnet «Statlig idrettspolitikk inn i en ny tid, har kommet med en rekke anbefalinger til regjeringens fremtidige idrettspolitikk. 

- Jeg har ventet i spenning på utvalgsrapporten og har lest hovedkonklusjonene og anbefalingene. Den bygger opp under den eksisterende idrettsmodellen med full støtte til enerettsmodellen og momskompensasjonsordninger. Utvalget anbefaler også at det bør være et krav om et formelt samarbeid med idretten når det skal arrangeres store internasjonale konkurranser i Norge. Det er veldig bra at utvalget er så tydelig på disse overordene punktene, sier skipresident Erik Røste.

Norges Skiforbund vedtok på Skitinget i Trondheim for en uke siden en ny skireform. Dokumentet har svart det som klubbene har utfordret norsk skisport på de kommende årene.

- Utvalget tar opp flere av norsk idretts utfordringer som blant annet behovet for å øke mangfoldet i norsk idrett og tilrettelegging for egenorganisert aktivitet. Vår nye skireform svarer på mange av disse problemstillingene. Jeg er glad for at egenorganisert aktivitet settes på dagsorden og blir verdsatt. Jeg tror at idretten har behov for å fylle egenorganisert aktivitet med et innhold. Det er nok få om noen andre som tilrettelegger for mer egenorganisert aktivitet for barn, ungdom og voksne enn skisporten, mener Røste.

Se sak på idrettsforbundet.no

Les hele rapporten på regjeringen.no

NIF-EPI02, 02