Hopp til innhold

Kulturminister Linda Hofstad Helleland deler ut penger til idrett og friluftsliv. Marit Bjørgen (t.v.), toppidrettssjef Tore Øvrebø, kulturminister Linda Hofstad Helleland og idrettspresident Tom Tvedt smiler over midlene. (NTB scanpix)

Penger til ny hall

Gjennom spillemidlene til idrettsformål fordeles det 9,3 millioner kroner over to år til en midlertidig hall ved Toppidrettssenteret.

Halvparten av beløpet fordeles i år. I tillegg fordeles 2,3 millioner kroner til rehabiliteringstiltak ved Toppidrettssenteret.

- Jeg er glad for å kunne bidra til å til at våre beste utøvere får bedre treningsmuligheter. En ny hall ved Olympiatoppen vil være et godt tillegg til det eksisterende senteret, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

- Toppidrettssenteret har en sentral betydning for toppidrettssatsingen i Norge. For å sikre en god drift av senteret, er det nødvendig å følge opp med rehabilitering og videreutvikling av senteret. Dette bidrar staten med gjennom årets tildeling, sier statsråd Hofstad Helleland.

Olympiatoppen har i dag en sal for basis-, teknisk og motorisk trening. Kapasiteten er sprengt både når det gjelder antall utøvere og plass til spesialutstyr til denne treningen. Den nye midlertidige hallen settes opp for å få til en bedre tilpasset trening, mer arbeidsro, høyere treningskvalitet og bedre sikkerhet. Samtidig vil det bli mindre behov for å benytte haller rundt i byen. Spillemidlene skal dekke 50 prosent av kostnadene.

nif-epi04, 04