Hopp til innhold

En ny vår for vinteren

Miljødirektoratet inviterte i samarbeid med flere andre aktører til seminar hvor det ble diskutert og tatt opp mulige scenarioer for framtidens vinter. Skipresident Erik Røste påpekte blant annet skiforbundets interesse og rolle i en viktig sak.

Sammen med Norges Skiforbund, Skiforeningen, NHO Reiseliv, Innovasjon Norge og Alpinanleggenes landsforening inviterte Miljødirektoratet til frokostseminar på Litteraturhuset i Oslo om framtidens vinter. Flere representanter fra de ulike samarbeidspartnerne snakket om sine tanker om vinterens framtid, og publikum fikk et bredt spekter av syn på snøproduksjon, reiseliv, skiaktivitet og hovedtemaet – klimagassutslipp som største faktor for en økende verdenstemperatur.

NSFs president, Erik Røste, var av de som tok til orde og snakket om skiforbundets rolle i en viktig framtidsdebatt. Han påpekte at skiforbundet, til tross for dårlige vintre, merker enn større interesse blant det norske folk enn noen gang og viktigheten av å ta vare på denne.

 - Vi ser at det er en økende interesse for skisport i Norge, og vi merker en økning i vår medlemsmasse. Vi er samtidig verdens ledende skinasjon, nettopp fordi vi har utøvere fra hele landet og ikke bare konsentrert i lokale klubber noen få steder. Denne nasjonale interessen er viktig å ta vare på og da trenger vi snøen. Men vi ønsker å tilby snø der folk bor. For det er ikke veldig miljøvennlig å frakte folk til fjellet for å finne snøen. Da er det viktig å finne løsninger og tiltak som muliggjør dette, sa Røste.

Seminaret tok opp et svært viktig tema for framtiden, og det er unikt for et seminar på denne måten å samle så mange aktører. Resultatet er flere innspill i en prosess mot et viktig mål. En av de som har stor interesse av å bevare en god vinter er Kjetil Østlie fra nettmagasinet Harvest. Han etterlyser et arbeid for å bevare den vinteren og snøen vi allerede har.

 - Vi trenger vinteren, og vi trenger snø og de aktivitetsmulighetene den gir oss. Vi må også passe på at ski ikke bare kan være for de rike som kan fly til alpene. Ski og snø må være for alle, påpekte Østlie.

Det er ikke bare ivrige skikjørere eller toppidrettsutøvere som trenger snøen, også reiselivet i vinterdestinasjonen Norge er avhengige av en god vinter. Hilde Charlotte Solheim har skrevet rapporten ”Grå vinter. Hva vil det bety å miste vinter med snø i store deler av Norge?” for Norsk Klimastiftelse. Hun var en av foredragsholderne under seminaret og snakket i tillegg til snøproduksjon for fysisk aktivitet og reiseliv, også om en nasjonalfølelse som må tas vare på.

 - Snø og ski fungerer som en motor i norsk reiseliv, men det er også en stor del av vår nasjonalfølelse. Ski og fysisk aktivitet er sammen med samvær med familie og venner et sentralt hovedmotiv for vinter- og påskeferier og helgeturer når nordmenn ferierer i Norge, sa Solheim.

Rapporten skrevet av Solheim har også bidrag fra flere andre aktører, og tar for seg en viktig problemstilling.
Les hele rapporten for nyttig lesing om framtidens vinter.

NIF-EPI02, 02