Hopp til innhold

Anbefaler å videreføre landslagsmodellen

Landslagsmodellen er den beste modellen for å sikre at Norge skal være verdens beste skinasjon også i fremtiden, fastslår et enstemmig utvalg i en rapport som ble overlevert skistyret i dag. Utvalgsrapporten sendes i dag ut på høring i ski-Norge.

Norges Skiforbund og toppidrettssatsingen i skiforbundet bygger på en fellesskapsmodell der markedsrettighetene i stor grad er sentraliserte og kommer alle til gode. Den etablerte modellen har i løpet av de siste årene blitt utfordret av løpere, managere, team, kommersielle aktører og andre som ønsker en større del av markedsrettighetene og markedsinntektene.

Utvalget som har gjennomgått landslagsmodellen ble nedsatt av Norges Skiforbund (NSF) i juni 2015 for å vurdere om det er grunnlag for å gjøre endringer i dagens landslagsmodell og rettighetsmodell.

– Utvalget har gått grundig inn i finansieringen av landslagene, rekruttlagene og de ulike grenene. Vi har innhentet informasjon eksternt og internt og drøftet ulike modeller, sier Gunhild Dugstad som har ledet gruppen som har arbeidet med rapporten siden i juni 2015.

Utvalget mener det er avgjørende for suksessen til norsk skiidrett at hovedprinsippene i dagens landslagsmodell videreføres, men anbefaler mindre justeringer i regelverket.

Utøverne har i dag anledning til å inngå private sponsoravtaler forutsatt at avtalene ikke er i bransjekonflikt med forbundets sponsorer. Utvalget mener at dette prinsippet må videreføres, men foreslår å heve terskelen for bransjeeksklusivitet.

Utvalget har drøftet ulike modeller hvor utøvere kan stå utenfor landslaget og likevel delta i World Cup, men har konkludert med at hensynet til fellesskapet må veie tyngst. Utvalget mener derfor at de beste utøvere må være på landslaget. Det legges fremdeles til rette for spesialtilpassede sportslige opplegg der dette anses hensiktsmessig.

Rapporten ble i dag overlevert skistyret, ved skipresident Erik Røste i forbindelse med skistyremøtet på Pellestova.

- Vi ønsket oss en grundig vurdering om den gjeldende modellen for å finansiere norsk skiidrett er den rette også for framtiden. Skistyret vil takke for utvalgets arbeid og anbefalinger. Nå vil vi høre hva høringsinstansene sier, før skistyret skal foreta sine konklusjoner i skistyremøtet i april, sier Røste.

Rapporten fra utvalget ble i dag sendt ut på høring, med høringsfrist tirsdag 29. mars 2016.

Les en oppsummering av landslagsrapporten på skiforbundet.no

Les hele rapporten på skiforbundet.no

Se høringsbrev

NIF-EPI03, 03