Hopp til innhold

Skistyret har vedtatt strakstiltak for alle grener

Skistyret ble i dag orientert av generalsekretæren om grenenes nåværende rutiner knyttet til medisinbruk.

I tillegg orienterte Langrennskomiteens leder Skistyret om de strakstiltakene som er vedtatt og iverksatt av langrenn. Skistyret er fornøyd med de tiltakene som nå iverksettes av langrenn.

Skistyret diskuterte også nødvendige strakstiltak som skal gjelde for alle grener, i påvente av granskningsutvalgets rapport og den varslede oppfølgingen som kommer fra Olympiatoppens arbeid knyttet til rutiner for alle særforbund.

For å sikre tryggheten for alle utøvere som er tilknyttet Norges Skiforbund, har Skistyret vedtatt følgende strakstiltak, som generalsekretæren er bedt om å iverksette fra dags dato:

  1. Det innføres en signeringsprotokoll der utøver og lege begge skal signere ved første gangs uttak av ny medisin.
  2. Norges Skiforbunds representant i FIS medisinske komite, Inggard Lereim, gis fullmakt til å forestå oppfølging av helsepersonell, frem til resultatene fra granskningsutvalget og Olympiatoppens arbeid er gjennomført. Fullmakten innebærer å sikre at alt helsepersonell har gjennomført nødvendig opplæring, samt oppdatering i henhold til endringer i WADA-reglementet. I tillegg skal skriftlige retningslinjer for medisinsk personell kvalitetssikres.
  3. Generalsekretæren skal utarbeide felles retningslinjer for alle grener som kvalitetssikrer kompetanse hos helsepersonell tilknyttet de ulike landslagene.
  4. Dersom det unntaksvis må kjøpes medisiner i utlandet skal dette kontrasigneres/godkjennes av lege i Norge eller godkjennes via OLTs vakttelefon.
  5. Alle løpere på landslag med skal gjennomføre Antidoping Norges e-læringsprogram ”Ren Utøver”. Også de utøvere som hadde gjennomført dette i forrige avtaleperiode.

Disse tiltakene kommer i tillegg til de strakstiltak som allerede ble iverksatt i forbindelse med Sundby-saken:

  • Da Norges Skiforbund ble kjent med WADAs forståelse av regelen, sluttet vi umiddelbart å administrere Ventoline via forstøverapparat.
  • Norges Skiforbund informerte Olympiatoppen om saken, og sikret dermed at også eventuelle andre utøvere ikke skulle administrere Ventoline via forstøverapparat.
  • I mars 2015 sendte Norges Skiforbunds tilknyttede medisinke eksperter brev til WADA, med henstilling om å klargjøre regelen.
  • Skipresidenten tok sammen med langrennskomiteen initiativ til å nedsette et utvalg med internasjonale eksperter som nå gjennomgår medisineringen og rutinene knyttet til dette i norsk langrenn.

Generalsekretæren orienterte også skistyret om fremdriften i arbeidet med gjennomgang av utøveravtalen, som vil bli forelagt skistyret for behandling i styremøtet i november. 

nif-epi04, 04