Hopp til innhold

Erik Røste (NTB scanpix)

Røstes kommentarer til statsbudsjettet

Norges Skiforbund er positive til regjeringens signal om at store idrettsarrangementer har en samfunnsverdi som utløser offentlige midler direkte over statsbudsjettet.

Regjeringen «formaliserer» støtte til gjennomføring av idrettsarrangementer i statsbudsjettet.
- Regjeringen viser i statsbudsjettet at idrettsarrangement har stor samfunnsverdi. Internasjonale idrettsarrangementer i Norge gir viktig inspirasjon og styrker bredden i idretten. Vi er positive til at regjeringen er opptatt av å legge forholdene til rette for at ulike typer idrettsarrangement kan avholdes i Norge. Vi ser fram til en jevnlig arrangør av store idrettskonkurranser i Norge, smat å diskutere hvordan en ordning kan formaliseres til å gjelde flere arrangement i fremtida, sier skipresident Erik Røste.

Skipresidenten støtter Norges idrettsforbunds syn i saken om momskompensasjon både når det gjelder full momskompensasjon på varer og tjenester, og når det gjelder kompensasjon for momsutgifter ved bygging av idrettsanlegg.

- Dette er noe av det viktigste for klubbene. Vi hadde håpet at det ble satt av mer midler til momskompensasjon på varer og tjenester. Det er viktig at klubbene ikke bruker all sin frivillig innsats på å samle inn penger, men bruke enda mer tid på å aktivisere barn og unge. Mange idrettslag planlegger også bygging av idrettsanlegg det neste året, og det er viktig å ta bort den usikkerheten for idrettslederne at de ikke får dekket momskompensasjonen 100 prosent. Det er svært viktig med forutsigbarhet rundt momskompensasjon for bygging av idrettsanlegg. Vi forutsetter at regjeringen kommer med en tilleggsbevilgning i revidert budsjett slik som i år, sier Røste.

Statsbudsjettet viser at inntektene til norsk idrett gjennom statlige bevilgninger er forholdsvis stabile. Det varsles en økning i overføringen fra Norsk Tipping neste år.
- Vi svært glade for at Norsk Tipping leverer så godt som selskapet gjør. Dette kommer idretten til gode, sier Røste.

Les også hva Norges idrettsforbund mener

NIF-EPI03, 03