Hopp til innhold

TdS 2016 (Foto: NTB Scanpix)

Bruk av oksygenmasker

Den siste tiden har det i flere medieoppslag blitt kjent at finske langrennsløpere bruker oksygenmasker i forbindelse med trening. Det er også spekulert i om dette er noe de kan bruke i konkurranser.

Norges Skiforbund mener bruk av slike masker og kunstig tilførsel av oksygen skal forbys også internasjonalt. Som kjent stemte NSF mot bruk av høydehus og kunstig tilførsel av oksygen da saken ble behandlet under Idrettstinget i fjor. Med bakgrunn i dette tok NSF etter initiativ fra skipresident Erik Røste sist mandag kontakt med Det internasjonale skiforbundet. NSF presiserte sitt syn og klare holdning om at dette også bør forbys internasjonalt. FIS arbeider med denne saken opp mot WADA og ønsker å forby bruk av oksygenmasker i konkurranser.

Bakgrunn

I 2003 vedtok Idrettstinget å forby bruken av høydehus, oksygenmasker eller lignende innretninger i trenings- og konkurransesammenheng.

Forslaget ble vedtatt med 77 stemmer for og 73 i mot. I fjor ble saken igjen tatt opp til diskusjon, da det ble foreslått en begrenset adgang til å bruke høydehus og ekstra tilførsel av oksygen. Forslaget ble nedstemt og 2003-forbudet er dermed opprettholdt.

Det ble samtidig enstemmig vedtatt av Idrettstinget at NIF vil arbeide for et internasjonalt forbud som tilsvarer det norske forbudet. WADA på sin side bekrefter at det i henhold til dagens regelverk ikke er forbudt å bruke oksygenmasker, men NSF har altså vært i kontakt med FIS som arbeider med saken opp mot WADA. FIS ønsker ikke at oksygenmasker skal være tillatt i konkurranser.

nif-epi04, 04