Hopp til innhold

Erik Røste og Ander Solheim i Antidoping Norge ønsker velkommen til forskningsseminar.

Velkommen til forskningsseminar

Velkommen til seminar på Norges idrettshøgskole (NIH) mandag 14. september kl. 12.00-14.00.

Det er Norges Skiforbund, Antidoping Norge og NIH som ønsker velkommen til forskningsseminar mandag 14. september kl. 12.-14.00.

Organisasjonene ønsker å gi et innblikk i den forskningen som har fått tildelt midler i to søknadsrunder. Seminaret er åpent for de som ønsker å komme å høre på.

Antidoping Norge og Norges skiforbund øker satsing på forskning som kan styrke kunnskapen og kompetansen innen antidopingarbeidet. NIH har påtatt seg dette ansvaret og inviterer fagmiljøer på NIH, men også relevante norske fagmiljø utenfor NIH, til å søke om støtte til slik forskning innen fagområdene fysiologi, medisin, samfunnsvitenskap og humaniora. Det er denne forskningen siste året som vil bli presentert på NIH.

NIF-EPI03, 03