Hopp til innhold

Bjarte-Ytre-Arne på plass under kalenderkonferansen til FIS i Varna i sommer.

Planlegger moderne kompetansesenter

- Målgruppen for senteret er idrettsungdom fra hele verden, deres trenere og ledere, forteller «olympisk gründer» Bjarte Ytre-Arne.

Olympic Legacy Center skal bli et moderne kompetansesenter for de olympiske vinteridrettene. Legacy betyr arv, og det er arven etter ungdoms-OL og Lillehammer-94, og med grunnpilarene idrett, kultur og utdanning, som skal tas vare på. Tanken er at deltakerne skal kunne komme til Lillehammer for å trene og lære om både Olympisme og idrettsfaglige tema, og etterpå ta med seg kunnskapen hjem og spre den videre i sin lokale kultur.

Derfor var prosjektleder ved Olympic Legacy Centre, Bjarte Ytre-Arne, på plass under kalenderkonferansen til FIS i Bulgaria for å markedsføre senteret.

Det blir viktig både å informere og motivere utvalgte målgrupper opp mot en mulig oppstart for senteret, en gang etter lekene i februar 2016. Vi ønsker ta videre, og spre kompetanse og kunnskap fra aktiviteter knyttet opp mot Ungdoms-OL. Lillehammer 2016 OL skal inspirere og motivere ungdommer verden over. Under mitt besøk i Varna fikk jeg snakket med ledere fra mange nasjoner, og fikk gode tilbakemeldinger, sier Ytre-Arne. 

Lillehammer Olympic Legacy Center er et samarbeid mellom IOC, Norges Idrettsforbund, Lillehammer kommune, Oppland Fylkeskommune og Ungdoms-OL 2016. Bjarte Ytre-Arne blir dermed en slags «Bålvakt for OL-ilden». Dette symboliserer at senteret skal ta med seg glørne fra OL-ilden når den er slukket, og la de leve videre i form av Lillehammer Olympic Legacy Center. Gjennom ulike tilbud skal senteret gi deltakerne kunnskap om Olympisme og Fair Play, etikk i idretten, antidoping og internasjonalt samhold og konflikthåndtering. Målgruppen er unge utøvere (16-25 år), trenere og ledere fra land som ikke har våre ressurser, men likevel potensiale til å dyrke og utvikle vintersport i sitt hjemland.

- Det er forventinger fra IOC om dette senteret. Hensikten er at Norge bidrar til at flere nasjoner kan konkurrere mot de etablerte nasjoner i flere av grenene. For mange nasjoner gjeler det først og fremst å klare å kvalifisere seg til både VM og OL, men det handler også om at vi skal bidra til at flere nasjoner skal kunne være med og slåss med oss om fremtidige medaljer, sier leder for styringsgruppa, Sverre K. Seeberg.

Kompetansedeling
Det planlegges blant annet kompetanseutveksling gjennom kurs, samlinger og nettbasert oppfølging. Lillehammer Olympic Legacy Centre planlegger å tilby ulike samlinger kurs for utøvere, trenere og ledere:, arrangører og formidlere av fremtidige idrettsarrangementer. Alle kurs tenkes primært å foregå med engelsk som hovedspråk. 

Vil gi tilbud til 24 studenter
Det jobbes blant annet med å etablere et tilbud for inntil 24 studenter i alderen 17-19 år fra ulike land, som kan gå 2.trinn på en av de lokale videregående skolene og Ringebu Folkehøgskule, kombinert med tilbud om trening innen sin valgte vinteridrett.

Lillehammer Olympic Legacy Forum
Det jobbes også med å etablere en årlig internasjonal konferanse i Lillehammer for ledere som jobber med ungdom, - mest innen idrett. Konferansen skal utvikles i samarbeid med Norges Idrettsforbund og IOC. Den skal ha ulike, aktuelle tema og by på sesjoner som fungerer som verktøy å ta med seg hjem og bruke i det miljøet deltakerne jobber til daglig.

NIF-EPI01, 01