Hopp til innhold

Fra venstre: Stein Opsal, Eva Tine Riis-Johannessen, Erik Røste, Marit Udnæs og Tor Bach

Udnæs inn i idrettsstyret

Skikretsleder i Oppland, Marit Udnæs, ble i helga valgt inn i Idrettsstyret.

Fredag ble Udnæs gjenvalgt som leder av Oppland Skikrets, mens på søndag så ble hun valgt inn i det nye Idrettsstyret for perioden 2015-2019. Udnæs ble foreslått av Oppland Idrettskrets til styrevervet med blant annet støtte fra Norges Skiforbund.
- Det er hyggelig at Marit ble valgt inn i det nye Idrettsstyret. Dette er et veldig viktig verv, og hun fikk også gledelig mange stemmer under valget, sier skipresident Erik Røste.

Norges Skiforbund var godt representert under Idrettsstyret i helga, og kom med flere innspill og forslag til hvordan norsk idretts kurs skal være de kommende årene.

På den siste dagen av Idrettstinget 2015 ble Idrettsstyret for perioden 2015-2019 valgt. Tom Tvedt ble valgt til ny Idrettspresident, Kristin Kloster Aasen 1. visepresident og Oddvar Johan Jensen ble 2. visepresident.

Styremedlemmer Idrettsstyret 2015-2019:
President: Tom Tvedt
1. visepresident: Kristin Kloster Aasen
2. visepresident: Oddvar Johan Jensen
Medlemmer: 
Guri Ramtoft, Sondre S. Gullord, Anne B. Figenschau, Marcela Bustos, Marit Udnæs, Vibecke Sørensen, Sigbjørn Johnsen, Jorodd Asphjell, Ole Einar Bjørndalen, Gerhard Heiberg

Alt om Idrettstinget på idrett.no

Resolusjon fra Idrettstinget 2015:
Alle barn og unge skal kunne delta i idrett, uavhengig av økonomi. Idrettstinget vil redusere økonomiske hindringer for deltakelse.

Idrettsglede for alle er norsk idretts visjon. Idretten skaper tilhørighet, livslange vennskap og er utviklende for kropp og sinn. Ingen skal måtte stå utenfor.

Norsk idrett vil begrense kostnadene til trening og konkurranser og arbeide for gratis bruk av offentlige idrettsanlegg for barn og ungdom. Konkurransetilbudet skal gjøres enkelt og rimelig. Bruk av kostbart utstyr skal begrenses for barn og unge. Idrettslagene må tilrettelegge for gjenbruk og utlån av utstyr.

Sammen skal vi finne gode løsninger som sikrer barn og unges deltakelse i idrett.

Vedtatt på Idrettstinget i Trondheim 5. juni 2015
Idrettslagene fortjener full momskompensasjon. 
For å skape attraktive og inkluderende idrettsmiljøer er det viktig med tilgang til gode og moderne idrettsanlegg. 
Stadig flere idrettslag påtar seg ansvaret for å bygge disse anleggene. Dette innebærer et stort økonomisk løft for lagene. 

I 2014 fikk idrettslagene full momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg. I år mangler det foreløpig 60 millioner kroner. Denne ekstra regningen kan ikke belastes idrettslagene og frivilligheten. Idrettstinget forventer at et samlet storting sikrer idrettslagene full momskompensasjon.

NIF-EPI02, 02