Hopp til innhold

Erik Røste. Her fra Idrettstinget på Scandic Nidelven i våres. Neste vår arrangeres Skitinget på samme sted. (NIF)

Sommerhilsen til ski-Norge

Nok en fantastisk skisesong er gjennomført. Sesongen 2014/15 går inn i historien som en av tidens beste. Ja, kanskje den beste.

Norske utøvere vant 28 medaljer i årets fem senior VM. 28 utøvere som representerer klubber i hele Norge. I tillegg ble det vunnet en rekke medaljer i både U-23 og juniormesterskap.

Seertall og interessemålinger blant det norske folk har aldri være høyere. Norges Skiforbund representerer 4 av de 7 mest populære idrettene i Norge, med langrenn helt på topp. Dette viser at skisporten står sterkt i Norge. Vi forvalter en viktig del av vår identitet og kultur. Det forplikter.

Men ski-Norge består av så uendelig mye mer enn skiløperne vi ser på tv. Fundamentet legges i våre 1150 klubber. Det er jobben som hver eneste dag gjøres lokalt, fra Lindesnes i syd til Nordkapp i nord, som er årsaken til at det kontinuerlig rekrutteres nye gode skiløpere. Den store bredden er unikt i Norge, og gjør at vi skiller oss fra alle andre nasjoner som vi kan sammenligne oss med. Summerer vi den frivilligere innsatsen som nedlegges for norsk skisport hvert eneste år, blir det over 5 millioner dugnadstimer. Omregnet i årsverk blir det 2880 årsverk som arbeider frivillig for skisport hvert år. Dette tilsvarer 7 heltidsansatte i hver eneste av Norges 428 kommuner. Frivilligheten er selve fundamentet i norsk skisport og hovedgrunnen til at vi er verdens beste skinasjon.

I en medieverden hvor det kan virke som om norsk skisport bare dreier seg om noen få av våre beste utøvere, vil jeg minne om noe av alt det andre det arbeides med i skiforbundet. Et svært viktig arbeid er å sørge for at rammebetingelsene for den lokale idretten er så gode som mulig. Vi har sammen med Norges Idrettsforbund og andre særforbund arbeidet systematisk og målrettet for å endre tippenøkkelen. Den alene har tilført norsk idrett over en 1 milliard i økt tilskudd de siste årene. Det aller meste av dette kommer den lokale idretten til gode.

Momskompensasjonsordningene har blitt en viktig lokal rammebetingelse, som i løpet av de siste årene har økt vesentlig. Skiforbundet var sist høst en stor pådriver for at alle som hadde bygget idrettsanlegg skulle få 100 % momskompensasjon. Vi, og mange lokale idrettslag, var derfor svært godt fornøyd da regjeringen vedtok å etterbetale full kompensasjon også i 2014. Dette etter et ikke ubetydelig press fra norsk idrett.

For norsk skisport har det også blitt løst ut betydelige beløp de siste årene. Det er mange som bidrar til dette som er en viktig del av vår virksomhet. Her kan f.eks. nevnes;

  •  45 millioner til nasjonalanlegg i tekniske disipliner i alpint i Hafjell

  •  8 millioner til permanent SX og slopestyle løype i Hafjell

  •  28 millioner som en ekstraordinær støtte til rulleskianlegg

  •  Maks tilskudd til snøproduksjonsanlegg har økt fra 700.000 til 1 million

  • 9 millioner til løypemaskiner


Erik Røste (t.h.) i forbindelse med nasjonalanleggsavtalen i Hafjell. Her frankert av de unge alpinistene, Øyer Mari Botterud, Mats Lilleøen Ruud (Brumunddal Alpin), Veslemøy Stavseth (Lillehammer Skiklub), Kristoffer Hettervik (Lillehammer Skiklub) og kulturminister Torhild Widvey.

Det er mange saker som burde nevnes i et sommerbrev. Kompetanse og kompetanseoverføring er det siste året virkelig satt på agendaen. I kompetanseprosjektet, som Skitinget for et år siden ga sin tilslutning til å styrke med 2 millioner pr. år i tre år, er det svært god progresjon. Det sikrer at norsk skisport fortsatt vil være kunnskapsbasert. I juni måned gjennomførte vi trenerseminaret med 175 deltagere. Erfarne trenere delte sin erfaring med morgendagens trenere.

Sist uke avsluttet hoppgjengen den mest vellykkede storsamlingen som har vært i Midtstulia. 220 barn fikk prøve all basisaktivitet som er viktig for å bli en god skiutøver, enten det er i hoppbakken, alpinbakken eller i langrennsløypa. Dette er i tråd med tanken i kompetanseprosjektet hvor det er konkludert med å innføre et felles trener 1 kurs for alle grener.

Det gror godt i norsk skisport. Samtidig ser vi at med økt interesse for sporten vår, så opplever å bli utfordret på rettigheter og eierskap. Det er utfordringer vi må ta på alvor. Av den grunn har skistyret nedsatt et utvalg som skal utrede finansieringen av framtidens landslagsmodell. Det blir et viktig arbeid med tanke på å sikre at vi også de neste årene skal være verdens beste skinasjon.

Nå er det for de fleste skiinteresserte behov for en velfortjent sommerferie, hvor batteriene skal lades for en ny og spennende skisesong. En sesong uten internasjonale mesterskap, men hvor høydepunktene kommer til å stå i kø.

Med dette så ønsker jeg dere alle en riktig god sommer.

NIF-EPI02, 02