Hopp til innhold

Skistyret i Norges skiforbund behandlet Northug-saken tirsdag. Fra venstre Erik Røste og Torbjørn Skogstad. (NTB Scanpix)

Norges Skiforbund og landslagsavtale for Petter Northug

Styret i Norges Skiforbund ber langrennskomitéen tilby Petter Northug plass på landslaget kommende sesong.

Skistyret har også vedtatt at det skal nedsettes et utvalg som skal vurdere fremtidens landslagsmodell for skisporten. En oppgave for utvalget vil være å se hvordan man skal avveie skifellesskapets behov for en sterk og bærekraftig landslagsmodell opp mot enkeltutøveres behov og ønsker.

- Denne saken er og har vært krevende, både på et prinsipielt nivå og fordi den har utløst mange praktiske problemstillinger som vi har måttet håndtere og vurdere underveis. Derfor har vi vært nødt å bruke lang tid for å sikre en forsvarlig saksbehandling på veien frem mot vedtaket vi har fattet i dag, sier skipresident Erik Røste.

Det er den enkelte gren i Skiforbundet som forvalter sponsorater og økonomi. For langrenn ligger dette ansvaret hos forbundets langrennskomité. Skistyrets vedtak åpner for at langrennskomitéen, om den ønsker, kan inngå avtale med Northug under forutsetning av at denne er i henhold til forbundets regler.

- Vårt vedtak sier at langrennskomitéen kan gjøre dette så sant det ikke medfører at Skiforbundet misligholder noen av sine avtaleforpliktelser, sier Røste.

Dagens løsning er kommet etter omfattende diskusjoner internt i Skiforbundet, og Røste legger ikke skjul på at meningene har vært delte underveis i prosessen.

NIF-EPI02, 02