Hopp til innhold

Stein Opsal (NTB Scanpix)

Årsregnskapet 2014 for Norges Skiforbund

Forbundsstyret i Norges Skiforbund (NSF) har godkjent regnskapet for 2014.

Etter tre år med overskudd viser regnskapet til Norges Skiforbund et underskudd på 10,8 millioner kroner for 2014. 

- Hovedårsaken til underskuddet skyldes en offensiv sportslig satsing  frem mot OL i Sotsji i 2014 og i oppkjøringsperioden til VM-sesongen sist vinter, med VM alpint i Vale og VM nordiske disipliner i Falun, som de store høydepunktene. Dette ga en økt, men kontrollert kostnadsvekst. Samlet sett ble underskuddet i de sportslige grener på 6,4 millioner kroner, mens underskuddet knyttet til driften av fellesavdelingene og kretsapparatet ble på 4,4 millioner kroner, forklarer generalsekretær, Stein Opsal.

Skitinget har vedtatt at fellesavdelingene og kretsapparatet kan bruke 3 millioner av egenkapitalen hvert år, slik at det reelle underskuddet i fellesavdelingene i 2014 er på 1,5 millioner kroner. Denne bruken av egenkapitalen har ikke vært benyttet i årene fra 2011 til 2013.

Årsregnskapet i forbundet viser en omsetning på 265 millioner kroner. Den disponible egenkapitalen i Norges Skiforbund er på 84 millioner kroner ved utgangen av 2014. De samlede inntektene økte i 2014 med 9 millioner kroner.

- Det er i 2015 gjort noen justeringer på aktivitetsnivået i enkelte deler av organisasjonen, for å tilpasse kostnadene til inntektene, sier Opsal.

Skiforbundet forventer at regnskapet for 2015 igjen vil vise et mindre driftsoverskudd. NSF har en solid egenkapital og dette muliggjør en sterk satsing på aktiviteter for barn, bredde, rekruttering, arrangementer, anlegg og administrasjonen i alle landets 16 skikretser.

NIF-EPI01, 01