Hopp til innhold

Ingvild Bretten Berg (NTB Scanpix)

Ny assisterende generalsekretær

Ingvild Bretten Berg (41) er utnevnt til assisterende generalsekretær i Norges Skiforbund.

Bretten Berg har de siste årene vært organisasjonssjef i forbundet, men etter en omorganisering blir hun nå nestkommanderende i sentraladministrasjonen. Bretten Berg er nå inne i sitt 12. år i Norges Skiforbund. Hun vokste opp på Romedal i Stange kommune hvor hun blant annet var en aktiv turner. Hun har vært en viktig bidragsyter innen turnsporten i mange år, hvor hun har vært engasjert både på klubb-, krets-, og på forbundsplan i ulike roller. Den nye assisterende generalsekretæren har en bred utdannelse. Ingvild Bretten Berg tok hovedfag på Norges idrettshøgskole, og har også grunnfag i statsvitenskap. Bretten Berg begynte i Norges Skiforbund i 2004 som anleggsrådgiver. Hun har også vært ansattes representant i skistyret over en periode. Siden 2010 har hun vært organisasjonssjef og sekretær for Skistyret. 41-åringen er også styremedlem i NHO Idrett. 

Generalsekretær Stein Opsal forklarer organisasjonsendringen i skiforbundet med at han både vil styrke og effektivisere ledelsen. Forbundet har hatt betydelig vekst de siste årene, både sportslig og administrativt. Dette stiller nye krav i en stor og kompleks organisasjonen.

- Ingvild kommer til å avlaste meg, og ha den daglige oppfølgingen av administrasjon og organisasjon, inkludert kretsapparatet. I tillegg kommer hun til å fortsette med tidligere viktige ansvarsområder innenfor anlegg og skipolitiske saker, forteller Opsal.

Norges Skiforbund er landets nest største særforbund med 170 000 medlemmer i 1150 skiklubber organisert gjennom 16 skikretser. Forbundet organiserer seks grener; alpint, freestyle, hopp, kombinert, langrenn og telemark. I sentraladministrasjonen kommer ledergruppa til å fortsette som tidligere med å ivareta alle de sentrale funksjoner.

- Jeg ser frem til å få en god avlastning og fordeling av de mange ledelsesoppgavene i en kompleks hverdag. Ingvilds brede erfaring og kompetanse blir nå ennå bedre utnyttet, sier Opsal. 

Ingvild Bretten Berg kommer til å fortsette med å være sekretær for Skistyret. 

NIF-EPI02, 02