Hopp til innhold

Erik Røste (NTB Scanpix)

Tidenes inntektsløft for norsk idrett

Regjeringen har i statsråd i dag vedtatt hovedfordelingen for 2015 til idrettsformål.

Norsk Tipping har levert et solid resultat, og tilfører totalt 3,536 milliarder kroner til formålsmottakerne. Dette er over 111 millioner kroner bedre enn budsjettert.

- Dette er en svært god nyhet for norsk idrett. Ved at Norsk Tipping har lagt fram tidenes beste resultat samtid som idrettsandelen av overskuddet er økt til 64 prosent, blir det en rekordoverføring til norsk idrett. Overføringen i 2015 er på 2,263 milliarder en økning på over 400 millioner fra 2014. Det er en betydelig øning på alle poster, men det er uten tvil først og fremst en styrking av lokalidretten. Lokale aktivitetsmidler er nesten doblet på to år og tilskuddet til idrettsanlegg er økt med over 200 millioner fra 2014. Det kan det bli mange nye flotte anlegg og aktivitet av dette, sier skipresident Erik Røste.
Han legger også til at han er svært glad for midlene til Hafjell Nasjonalanlegg.
- Det sikrer godt tilrettelagt trenings- og konkurranseforhold for alpint tekniske disipliner. I tillegg styrkes også de sentrale leddene. Det er også viktig for å ivareta helheten, forteller Røste

403 millioner mer til idretten
Idrettsformålene tilføres totalt 2,263 mrd. kroner noe som er 403 millioner kroner mer enn i fjor. Av dette går 1,053 mrd. kroner til idrettsanlegg landet rundt, hvilket er 198 millioner mer enn i fjor. De lokale aktivitetsmidlene (LAM), som er en kontantstøtte direkte til idrettslagene, er i år på 294 millioner kroner. Dette er hele 85 millioner kroner mer enn i fjor – en økning på 40 prosent. Regjeringen har valgt å øke prosentandelen til LAM fra idrettens andel av spillemidlene fra 11,25 prosent i fjor til 13 prosent i år.

Over 1 milliard til idrettsanlegg
For første gang i historien blir det fordelt over 1 milliard kroner til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg i kommunene. 
- Vi ser en betydelig økning i anleggsinvesteringene. Det er derfor avgjørende å styrke tilskuddet av spillemidler til anlegg, sier kulturminister Thorhild Widvey som også understreker at tilskuddet til lokale lag og foreninger øker med 85 millioner kroner til totalt 294 millioner kroner.

Økt satsing på inkludering i idrettslag
Tilskuddsordningen Inkludering i idrettslag økes med 2 millioner til 13,5 millioner kroner i 2016. 
- Økt tilskudd til inkludering i idrettslag åpner for at hele fire nye byer kan innlemmes i ordningen. Det gjør at flere barn og unge i familier med økonomiske utfordringer og flere jenter og gutter med minoritetsbakgrunn får mulighet til å delta i organisert idrett, sier kulturministeren.

NIF-EPI02, 02