Hopp til innhold

Erik Røste (NTB Scanpix)

Full anleggsmoms

Alle klubber som har bygget anlegg får full kompensasjon for moms

Regjeringen fyller opp behovet slik at alle får full kompensasjon – også i 2015.


- Dette er en flott førjulsgave. Denne saken er ski-Norge veldig opptatt av. Vi takker regjeringen ved kulturminister Thorhild Widvey i spissen for at de har hørt på idretten i denne viktige saken. Av de 407 idrettslagene som i dag får full momskompensasjon for anleggene de har bygget, er dette en gledens dag. Dette er en anerkjennelse av den dugnadsinnsatsen som legges ned for å bygge idrettsanlegg landet rundt, sier skipresident Erik Røste

Med unntak av 2012, har idrettslagene blitt kompensert 100 prosent anleggsmoms siden ordningen ble innført. Det gir en god forutsigbarhet.

- Forutsigbarhet for de som bygger anlegg, er et viktig tema som klubbene er opptatt av. Regjeringen viser med dette at det for klubbene er grunn til å stole på at de vil få full momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg. Alt annet vil virke veldig urettferdig. Dette forenkler økonomien og hverdagen for idrettslagene og motiverer til økt anleggsutvikling, sier Røste.

Tidligere i dag offentliggjorde Kulturdepartementet at alle godkjente søkere i 2015 vil få full innvilgelse av godkjente søknadsbeløp rundt kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg.

Lotteri- og stiftelsestilsynet har i 2015 utbetalt 123,8 mill. kroner i kompensasjon, fordelt på 407 søknader. Samlet godkjent søknadsbeløp var 171,9 mill. kroner. Regjeringens forslag om en tilleggsbevilgning på 48,1 mill. kroner vil gi alle godkjente søkere full innvilgelse av godkjente søknadsbeløp.

NIF-EPI02, 02