Hopp til innhold

Erik Røste (NTB Scanpix)

På høring i transport- og kommunikasjonskomiteen

Skipresident Erik Røste og assisterende generalsekretær Ingvild B. Berg deltok på vegne av Norges Skiforbund på høring i i transport- og kommunikasjonskomiteen torsdag.

Høringen gjaldt statsbudsjettet for 2016. Norges Skiforbund fokuserte spesielt på trygg ferdsel på rulleski, og at det også bør tilrettelegges for rulleskiaktivitet på gang- og sykkelveier der dette er naturlig, og hvor det ikke finnes egne rulleskianlegg.

Særskilt ble det påpekt:
1) Det viktigste Samferdsels- og kommunikasjonskomiteen kan gjøre for rulleskiaktiviteten er å bidra til at skiidretten får asfaltere rulleskianlegg i markas randsone i Oslo- og Akershus.

2) Behovene til alle mennesker som benytter gang- og sykkelvegnettet til mosjon, trening og konkurranse (både til gåturer, sykling, rulleski, løpende og til aktivitet med ulike typer hjelpemidler) må innarbeides i planene for hvordan vegnettet utvikles.

- Antall rulleskiløpere blir stadig flere og yngre, og man har de siste fem årene sett en eksplosiv vekst i antall utøvere. Salget av rulleski har økt kraftig de siste åren. Dette forholdet skyldes flere faktorer, men det er grunn til å anta at blant annet klimautviklingen som gjør at antall måneder uten snø i lavlandet synes å bli flere, er en sentral årsak. Med dagens vekstrate i bruk av rulleski blir trafikkerte veier omgjort til idrettsarenaer, hvor biler skal ta hensyn til myke trafikanter med et nytt bevegelsmønster, og ofte i større grupper. Vi er spesielt bekymret for de yngre rulleskiløperne i alderen 10-16 år i dette trafikkbildet, sier skipresident Erik Røste.

I Oslo-området er situasjonen ekstra prekær ettersom markaloven vanskeliggjør etablering av rulleskitilbud i eksisterende skianlegg. Ennå har skiidretten i Oslo-regionen vært forskånet for ulykker langs veien, men med stadig flere og yngre rulleskiløpere bør det komme til en forbedring av situasjonen så raskt som mulig.

- Vi gjorde komiteen oppmerksom på at økende rulleskiaktivitet vil kunne skape brukerkonflikter fremover, med mindre man tilrettelegger for samferdsel også for rulleski ved utvikling av nye gang- og sykkelveier. Vi ba også komiteen om bistand i forbindelse med å tilrettelegge praksis for utbygging av rulleskianlegg i randsonen av markagrensen, sier assisterende generalsekretær Ingvild Bretten Berg.

NIF-EPI02, 02