Hopp til innhold

Ingvild Bretten Berg (NTB Scanpix)

På høring i næringskomiteen

På høring i næringskomiteen Skipresident Erik Røste og assisterende generalsekretær Ingvild B. Berg deltok på vegne av Norges Skiforbund på høring i næringskomiteen torsdag.

Høringen gjaldt statsbudsjettet for 2016. Norges Skiforbund tok opp sak rundt støtte til idrettsarrangement, hvor regjeringen nå har lagt til grunn en ny praksis med å gi et idrettsarrangement støtte over statsbudsjettet.

Norges Skiforbund ba Næringskomiteen om:


1) Å støtte tildelingen over statsbudsjettet til avvikling av idrettsarrangementet Artic Race 

2) Å be Næringskomiteen om å foreslå 20 millioner kroner i støtte til drift av anlegg av nasjonal interesse som ligger i kommuner med begrenset økonomi, og som har årlige internasjonale idrettsarrangement

- Vi ser meget positivt på at Regjeringen har foreslått å gi statlig støtte til et idrettsarrangement gjennom Nærings- og fiskeridepartementet. Store internasjonale idrettsarrangement er god næringsutvikling, understreker skipresident Erik Røste.

Kostnadskrevende anlegg
Drift og utvikling av store idrettsanlegg av nasjonal og internasjonal interesse i kommuner med begrenset mulighet til å ta dette ansvaret, må finne sin løsning over statsbudsjettet. De ordinære spillemidlene, også nasjonalanleggsmidlene, kan kun benyttes til investeringer i anleggene. Dermed blir det et kommunalt ansvar å drifte de store anleggene, i kommuner som har begrenset mulighet til å ta dette ansvaret. Dette gjelder blant annet nasjonalanlegget for Skiflygning i Vikersund/Modum kommune, som er en av fem skiflyvningsbakker i hele verden, samt hoppanlegget på Lillehammer.
- Store idrettsarrangement med høye seertall både nasjonalt og internasjonalt avholdes hvert år i denne type idrettsanlegg. En statlig støtte til drift vil sikre mulighetene for å videreutvikle anleggene, samt sikre fremtidige arrangementer. Slike arrangement medfører stor internasjonal oppmerksomhet for Norge, og positive ringvirkninger for lokalt næringsliv. Vi vil at det legges til grunn en permanent tverrdepartemental løsning for midler over statsbudsjettet til disse anleggene, sier Røste.

NIF-EPI01, 01