Hopp til innhold

Fra venstre: Mette Thorslund (Hedmark), Ida T. Sætersdal (Hordaland), Erik Røste og Astrid Eide Stavseng (Møre og Romsdal)

- «Alt-i-ett helg» fungerte bra

Erik Røste og kretslederne var imponert over gjennomføringa av årets arrangør- og anleggsseminar, i år i kombinasjon med NSFs høstmøte.

Det var et av tidenes beste og mest innholdsrike program på et seminar i regi av Norges Skiforbund noen gang. Det var både kretsledermøte, fagmøter i flere grener og tradisjonelt arrangør- og anleggsseminar. I tillegg ble det gjennomført egen samling for anleggskontaktene og TD-ene i langrenn. Spesielt gode tilbakemeldinger var det på fellesdelen lørdag med foredrag av Jurg Capol (FIS Marketing) og Knut Eirik Dybdal (Artic Race).


Knut Eirik Dybdal

Vi lot tre kvinnelige kretsledere gi noen tilbakemeldinger etter helgas møter.

- Konseptet med «alt-i-ett helg» fungerte bra, og mulighetene for å velge sesjoner gjorde at vi fra vår krets spredde oss rundt på sesjonene for å kunne dele kunnskap i etterkant. Det var gode foredragsholdere og innlegg med stor relevans. Den korte avstanden mellom forbundet sentralt og kretsene innebærer en lav terskel for å ta opp saker/diskusjon, noe jeg setter stor pris på. Det er artig at de tre nye kretslederne er kvinner innen et noe mannsdominert felt, men det viktigste er vel at vi er ledere som brenner for skiidretten, forteller kretsleder Astrid Eide Stavseng i Møre og Romsdal skikrets.


Kretsene synes konsept med gruppearbeidet i forhold til barnearrangement var meget bra. Her var det mange nyttige tips å ta med seg tilbake til skiklubbene!

- En fin og lærerik helg med et svært tett program. Kretsledermøtet fungerte godt. Informasjonen som kom var relevant, og diskusjonene i etterkant var gode. Tilbakemeldingene fra andre medlemmer i kretsen var også gode. Det er fint å kunne møte så mange på én gang, og det er greit at programmet komprimeres til en helg, forteller Ida T. Sætersdal, kretsleder i Hordaland skikrets.


Det var meget stor interesse for marked/sponsorforedraget.

- En fin helg med påfyll av kompetanse gjennom gode møter og nyttige temaer. Vinteren kommer fort, og vi skal skape god skiaktivitet ute i vår krets samtidig som vi skal tenke langsiktig for å skape de beste verdiene i skiidretten for barn unge og voksne – vi skal ha mange gode og glade skiløpere! Jeg synes opplegget med å samle alle fagmøter, seminarer og grenmøter var veldig bra. Mye kompetanse samlet, og effektivt i forhold til tidsbruk. NSF er gode på gjennomføring, og hadde laget et godt opplegg som fungerte etter planen. Jeg er stolt av å være kretsleder i Hedmark skikrets, og ser fram til å jobbe videre med å skape god aktivitet lokalt. Jeg er opptatt av verdier og vil at idrettens gode verdier skal tydelig ligge til grunn for alt vi gjør både med tanke på aktivitetene vi gjør og den jobben som utføres i organisasjonen, forteller kretsleder i Hedmark skikrets, Mette Thorslund.

Se nettsiden for NSFs høstøte/Arrangør og anleggsseminaret

NIF-EPI01, 01