Hopp til innhold

OL på Lillehammer (NTB Scanpix)

Oslo er olympisk kandidatby for 2022

Oslo ble i dag offisielt kandidatby for De olympiske og paralympiske vinterleker i 2022.

Beslutningen ble tatt av Den internasjonale olympiske komité (IOC) på møte i Lousanne. I tillegg til Oslo og Norge, ble også de to øvrige gjenværende søkerbyene, Bejing i Kina og og Almaty i Kasakhstan, tatt med videre.

Dette var ikke veldig overraskende, men er en bekreftelse på at vår søknad er sterk, sier byrådsleder og leder av søkerkomiteen, Stian Berger Røsland.

Søknaden har nå passert statens kvalitetssikring og IOCs gjennomgang. Dersom storting og regjering bestemmer seg for at Norge skal sende den, har vi en historisk mulighet til faktisk å bli tildelt lekene etter at mange og sterke byer har trukket seg. Er det ett tidspunkt vi bør søke om OL er det nå, fortsetter Røsland.

Lederen av søkerkomiteen er klar på at Norge, som en stor vinteridrettsnasjon, blir lyttet til og at vi kan være med å utfordre og forme den olympiske bevegelse.

Ingen nasjon har vunnet flere medaljer i vinterlekene enn Norge og vi kommer til å delta i OL også fremover. Lekene i 2022 kan bli vår mulighet til å bidra til at de olympiske leker kan gjennomføres på en mer nøktern måte enn vi har sett de siste årene og vil gjøre at vi kan være med på å utfordre og forme den olympiske bevegelse, sier Røsland.

Vinterleker på norsk

Alle kandidatbyene vil nå bli vurdert av en evalueringskommisjon som gjennomgår søknaden, besøker byene, skriver en rapport til alle IOC-medlemmer og innstiller vertsby for IOCs styre.

Det er fint å få bekreftet at vår søknad oppfyller de krav IOC stiller til en arrangør av De olympiske og paralympiske vinterleker, sier president i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite, Børre Rognlien.

Siden vi også har vært så tydelige overfor IOC om at vi vil arrangere et nøkternt OL, tuftet på bærekraft og etterbruk, er dette også akseptert som et premiss. Det betyr at vi skal stå fast på at vi ønsker oss vinterleker på norsk bygget på norske verdier og tradisjoner, sier Rognlien.

Folkets og utøvernes arrangement

Søknaden om De olympiske og paralympiske vinterleker i 2022 er blitt til gjennom et omfattende og grundig arbeid i Oslo kommune, de samarbeidende kommunene og norsk idrett. Planene og budsjettet har vært underlagt to eksterne kvalitetssikringer. Den siste, statens eksterne kvalitetssikring, som ble ferdig rett før jul i fjor, konkluderer med at søknaden er robust, gjennomførbar og uten vesentlige svakheter.

Vår søknad legger opp til at de olympiske lekene skal være folkets og utøvernes arrangement. Jeg tror IOC ser de fantastiske mulighetene Norge har for å invitere til god folkefest, sier OL-byråd Hallstein Bjercke.

Et ansvarlig «ja»

Den norske OL-søknaden budsjetterer med offentlige kostnader på 21, 7 milliarder kroner.

Et OL i 2022 kan gi hele landet noen muligheter vi aldri ville fått uten disse lekene. I tillegg til idrettsfesten og verdien av de felles opplevelsene som skapes, innebærer det blant annet muligheter for topp- og breddeidretten, innovasjon, kunnskap, næringslivet, folkehelse og kultur, sier Bjercke.

Det er åtte år til Norge eventuelt skal arrangere vinterlekene i 2022, men det er nå det avgjøres om Norge skal søke. I løpet av høsten skal stortingspolitikerne ta stilling til en eventuell statsgaranti.

Vi bor i et land som har de økonomiske ressursene til å arrangere et OL, og hvor vinteridrett betyr enormt mye. Derfor mener jeg Norge både kan og bør søke om å arrangere et OL på vår måte, sier Stian Berger Røsland.

Prosessen fremover:

• Stortinget tar stilling til Oslos søknad om statsgaranti: Høst 2014
• Kandidatbyene leverer endelig søknad til IOC: Januar 2015
• IOC kunngjør arrangørby for OL og PL 2022 i Kuala Lumpur: 31. juli 2015 

NIF-EPI03, 03
NTB scanpix