Hopp til innhold

OL 2022 - selvfølgelig

World Cup Nordiske Grener Lillehammer ønsker med dette å understøtte skipresident Erik Røstes nylige utspill og gi et klart og tydelig ja til OL 2022.

Våre konkurranser holdes hvert år i de fantastiske anleggene som OL i 1994 ga regionen. World Cup Lillehammer Nordiske Grener når anslagsvis 100 millioner TV seere hvert år den første helgen i desember. De høye TV tallene på våre konkurranser skyldes blant annet kraften som ligger i Lillehammer navnet etter OL i 1994.

Dette er en helt unik presentasjon av vinterregionen Lillehammer, Innlandet og vinterlandet Norge. Dette er etterbruk av OL i 1994 og slik ser vi tydelig hvor viktig et OL er for landet.

Nå går vi for et nytt OL. Oslo 2022 – og vår region skal være med, med anlegg og kunnskap fra sist gang de olympiske og paralympiske vinterlekene ble arrangert i Norge.I november 2011 stilte Oslo kommune seg positive til å søke OL i 2022 etter henvendelse fra Norges Olympiske og Paralympiske komité.Kommende høst vil Stortinget behandle søknaden om statsgaranti.

31. juli 2015 vil avgjørelsen falle i Kuala Lumpur, og vi som vet hva et OL gir av positive ringvirkninger gleder oss. Vil Stortinget og Norge så ligger vi godt an.

Vinter-OL slik vi mener det skal være: Vi kan gjennom å påta oss arrangementet være med å legge lista på et nivå vi mener er riktig og bærekraftig for arrangementet fremover.

Lillehammer 1994 – best games ever. Nå har vi muligheten igjen. Vi kan igjen skape det nære i det store, det som var noe av suksessen i Lillehammer-OL.La oss ta denne muligheten – og forme et vinter OL basert på de grunnholdningene som ligger i de olympiske idealene.

De unge: Vi som var unge i 1994 vet hvor inspirerende og motiverende det var – la nå våre unge få oppleve dette. Mange vil også få sine første jobberfaringer som frivillige i arrangementet. Noe de vil ha med seg videre i livet. Her er ungdom fra hele landet velkomne til å være med.

Vintersportslandet Norge: Med OL 2022 vil vi forsterke og befeste den posisjonen vi har som ledende vintersportsland.For Oslo vil et 2022 OL være en ny bekreftelse på det faktum at byen er selve symbolet på en vintersportshovedstad. OL i 1952, VM Nordisk i 1930-1966-1982-2011.«Games in the City» er konseptet – og innlandet og Lillehammer-regionen skal være med å arrangere. Utover dette er det hele Norges arrangement. Et OL gir mye til hele landet.

Frivillighet: Det å gjøre noe sammen med andre – for andre, det er de fineste elementene i frivillig innsats.

I frivillig arbeid møtes unge og eldre, alle samfunnslag og samler seg om en oppgave. Vi strekker oss og sammen lykkes vi.For svært mange er denne arenaen viktig for vennskap og livskvalitet. Vi blir stolte ambassadører for vår region og det vi holder på med. Et OL i 2022 vil være en ny katalysator i motivering av frivillige.

Vise fram Norge for verden: Foruten Oslo og Lillehammer vil et OL i 2022 markedsføre Norge til hele verden. Vi viser fram det vi er aller best på – vintersportsarrangementer. Vi viser at vi kan stå samlet, være engasjerte og gjennomføre store oppgaver.

Den stoltheten dette gir til alle er av stor betydning.

Kultur er et viktig aspekt i et vinter OL. Her vil også arrangementet opptre, ved siden av å være oppdragsgiver, som inspirasjonskilde for en så viktig del av vårt samfunnsliv.

Anlegg: Vi vil utvikle eksisterende og nye anlegg som kommende generasjon vil nyte godt av. Det tenkes hele vegen på etterbruk, fornuftig plassering og miljø i planleggingsarbeidet.

Våre egne utøvere: Det å ha disse på hjemmebane vil skape entusiasme og gi barn og unge inspirasjon til å drive idrett – dette er aller viktigst for folkehelsen. Vi vet alle hvor positivt det er med aktivitet og fysisk utfoldelse.

Utvikling og Infrastruktur: «30 år på 5 år» sa vi om utviklingsfarten av vår region i forbindelse med OL i 1994. Et OL gir store ringvirkninger for alle langt utover selve mesterskapet og idretten.

Næringsliv: Alle bransjer nyter godt av et OL – for reiselivet vil dette bli et viktig fyrtårn i årene fremover. Positive effekter under forberedelse, gjennomføring og ikke minst i etterkant grunnet bedre infrastruktur som veier og jernbane.

Et så stort og viktig prosjekt er ressurskrevende – disse investeringene vil landet nyte godt av i flere tiår fremover.World Cup Lillehammer oppfordrer alle til å bli med på laget – SAMMEN FOR OL 2022.

Vi lar ikke denne fantastiske muligheten gå fra oss!

Eiliv Furuli, daglig leder, og Halvor Møllerløkken, styreleder, World Cup Lillehammer

nif-epi04, 04