Hopp til innhold

Erik Røste. Her på NIFs ledermøte i Bergen i dag. (NIF)

Røste innstilt på gjenvalg

Erik Røste (54) fra Gjøvik er innstilt på gjenvalg som skipresident i Norges Skiforbund i forbindelse med skitinget i Loen 14.-15. juni.

- Jeg er motivert til å gå på en ny toårsperiode. Jeg vil sammen med det nyvalgte styret, skiforbundets seks grenkomiteer, 16 skikretser, administrasjonen og alle frivillige rundt i våre 1150 klubber gjøre det jeg kan for å videreutvikle norsk skisport i tråd med de retningslinjer skitinget gir. Det er mange viktige oppgaver å ta fatt på hvor utvikling av gode snøsikre anlegg og et løft på kompetanse, er viktige områder for neste toårsperiode. Norges Skiforbund vil også arbeide aktivt for at Norge skal få arrangere OL og Paralympics i 2022, sier Røste.


Sverre K. Seeberg. Foto: NTB Scanpix

Leder av valgkomiteen, Sverre K. Seeberg, bekrefter innstillingen.
- Skiforbundet har i over en periode hatt tradisjoner med at presidenten skal sitte over en lengre tid. Dette har egentlig vært en praksis siden Johan Baumann overtok som president i 1987, og er en meget stor fordel for Norges Skiforbund. Erik benyttes mye og er involvert i mange prosesser i Norges Idrettsforbund, som gir den innflytelsen som Norges Skiforbund fortjener og trenger. Etter vårt syn gjør Erik en meget god jobb, og presidentvervet har derfor ikke vært et diskusjonstema i valgkomiteen, sier Seeberg.

Det er foreslått fire nye medlemmer til det nye skistyret, mens resten er foreslått gjenvalgt.

Eva Tine Riis-Johannessen (53) fra Oslo-klubben Ready er innstilt som ny visepresident etter å ha vært styremedlem de to siste årene. Før dette har hun sittet i alpinkomiteen over to perioder. Riis-Johannessen har også mange år bak seg i styret i Oslo skikrets. Den foreslåtte nye visepresidenten er også TD i alpint, har både økonomiutdannelse fra USA, samt trenerutdannelse.

- Jeg ble glad da valgkomiteen spurte, og mener dette kan være en utfordrende og morsom oppgave å gå løs på, sier Riis-Johannessen. 

Sverre K. Seeberg poengterer at Riis-Johannessen har en arbeidssituasjon hvor hun kan trå til skikkelig når det virkelig trengs.

- Hun har en annen bakgrunn enn Erik, og kan avlaste ham på en fin måte. Vi mener hun kan egne seg godt til visepresidentvervet, sier han.

Sverre K. Seeberg understreker også at tidligere visepresident Kristin Vestgren Sæterøy har gjort en meget solid jobb.

- Kristin har valgt å bli daglig leder for Holmenkollrennene. Dermed er hun ikke valgbar i forhold til lovene, men kan sikkert komme sterkere tilbake ved en senere anledning, mener han.

Den tidligere alpinisten, skicrossutøveren og landslagstreneren, Audun Grønvold (38), har sagt ja til å stille som representant i det nye skistyret.

- Det er lenge siden Hedmark har hatt representanter med i skistyret. Audun er en spennende person, og er en forholdsvis ung kandidat. Hans bakgrunn som toppidrettsutøver og som trener gjør blant annet at han kan ta med seg mye nyttig inn i skistyret, mener Seeberg.


Audun Grønvold. Foto: NTB Scanpix

Tor Bach (51) fra Nord-Trøndelag er også foreslått som ny representant i skistyret. Bach har vært kretsleder i Nord-Trøndelag siste to årene. 51-åringen har blant annet bakgrunn fra langrenn, og har over to perioder sittet i styret i Nord-Trøndelag Idrettskrets. Han har også vært klubbleder, trener og vært kommunestyrerepresentant.

Endringer

Valgkomiteen har i sammensetningen til det nye skistyret tatt hensyn til hva valgkomiteene i de ulike grenene har kommet frem til.

I de seks grenene er det innstilt to ny komitéledere. Alle i langrennskomiteen har sagt ja til gjenvalg, mens det er foreslått en splitter ny hoppkomité. I de øvrige grenkomiteene er det foreslått enkelte nye representanter.

Bente-Lill Romøren (65) fra Oslo er innstilt som ny leder av hoppkomiteen. Romøren har tidligere hatt en rekke verv i skisporten, blant annet i hoppkomiteen. Den siste perioden har hun sittet i kontrollkomiteen.

Håkon Wibstad (54) fra Akershus er innstilt som ny leder av freestylekomiteen, mens tidligere leder Mikkel Berg er foreslått til nestledervervet. Wibstad har hatt en rekke verv innenfor både alpint og freestyle gjennom mange år.

I alpint, langrenn, telemark og kombinert er henholdsvis Elling Breivik, Torbjørn Skogstad, Birger Goberg og Paul Einar Borgen innstilt på en ny periode som komitéledere.

Alt om skitinget på skiforbundet.no

Valgkomiteens innstilling finner dere i dokument vedlegg til saksliste.
Se denne siden på skiforbundet.no

NIF-EPI03, 03