Hopp til innhold

Idretten - for folk flest

Idretten i Norge er i større grad enn i noe annet land, for folk flest. Ungdommen er på vårt parti. I jubileumsåret 2014 ber idretten og ungdommen om at Stortinget får bestemme, når alle fakta ligger på bordet. Verken mer eller mindre.

Hvem er på parti med idretten og ungdommen?
Jeg ser av media at FrPs landsmøte vil diskutere saken om mulige olympiske og paralympiske leker i Norge om åtte år. Det er naturlig, for det er en stor og viktig sak. Derimot er det uklart om Landsmøtet vil legge bindinger på sine fremste tillitsvalgte i Regjering og Storting. Det er ikke naturlig, for saken er fortsatt i prosess. Det pågår f.eks forhandlinger mellom Staten og Oslo kommune om kostnadsdelingen på flere områder. Statens netto kostnader er derfor ikke avklart.


Norsk idrett er landets største frivillige organisasjon i alle fylker og alle kommuner. Vi har hele tiden forutsatt at en sak om OL og PL til Norge må behandles av Stortinget. Vi regner fortsatt med at det er den riktige løsningen, og at ingen vil ønske og kortslutte demokratiet.
Dette er ikke en Oslo-sak som man kan få inntrykk av i enkelte media. Det er norsk idrett som har reist saken etter sommeren 2011 da det ble klart at rekkefølgen mellom Asia og Europa som arrangørsted ble byttet om. Asia fikk vinterlekene i 2018, USA vil først søke for 2026, og det betyr at Europa står for tur i 2022. Neste gang er tidligst i 2030.


Norsk idrett har for første gang kjørt en prosess om OL/PL i egne rekker, og konkludert med mellom 90 og 100 prosent flertall på ekstraordinært Idrettsting (2012) og Ledermøte (2013) at dette ønsker vi å arbeide for i et åtteårs perspektiv. Vi vet av erfaringen fra 1988 til 1994, at det innebærer et enormt løft for idretten, både for toppidrett, rekruttering og frivilligheten. Det var idretten selv som konkluderte med å spørre om Oslo ville være søkerby, i samarbeid med fem andre kommuner. Men det løftet et OL/PL innebærer, vil som i 1994, komme hele idretten til gode. Hva det betyr for resten av samfunnet, for muligheter og innovasjon, vil bli forelagt Stortinget til vurdering.

Idretten i Norge er i større grad enn i noe annet land, for folk flest. Ungdommen er på vårt parti. I jubileumsåret 2014 ber idretten og ungdommen om at Stortinget får bestemme, når alle fakta ligger på bordet. Verken mer eller mindre.

nif-epi04, 04