Hopp til innhold

Skipresident Erik Røste gleder seg over mer midler til lokalidretten i fremtiden.

Mer midler til lokalidretten

Regjeringen tildeler nærmere 200 millioner kroner ekstra i spillemidler til lokalidretten sammenlignet med i fjor.

 – Dette er norsk idretts «påskeegg» til lokalidretten i Norge, sier Inge Andersen, generalsekretær i Norges idrettsforbund.

Grunnlaget for den kraftige økningen er endring av tippenøkkelen, som er et idrettspolitisk håndverk som har pågått over flere år. I år går 56 % av spilleoverskuddet fra Norsk Tipping til idrettsformål.

- Dette er et resultat av opptrappingen av endring av tippenøkkelen. Nå ser vi helt konkrete effekter ved at nærmere 200 millioner kroner kommer lokalidretten til gode. Økningen gir et betydelig løft for norsk idrett, og vi er nå inne i den mest positive økonomiske endringsperioden i norsk idrett siden norsk tipping ble etablert i 1948, sier Andersen.

Regjeringen har besluttet å øke tilskuddet til idrettsanlegg i kommunene med 120 millioner kroner fra ca. 740 millioner kroner til ca. 860 millioner kroner.

- Den sterke økningen vil medføre at norsk idrett får redusert etterslepet på planlagte idrettsanlegg med 0,3 år fra 3.1 til 2,8 år. Ytterligere endring av tippenøkkelen til 64 prosent vil medføre at vi forventer at etterslepet blir redusert til nærmere to år i 2015, sier en meget godt fornøyd idrettspresident Børre Rognlien.

Lokale lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom mottar i 2014 11,25 % av overskuddet til idrettsformål gjennom LAM-ordningen, mot tidligere 10 %. Dette gir et samlet tilskudd på 209 millioner kroner i 2014, en økning på 45 millioner kroner fra 2013. Dette er kjærkomne penger til alle landets flotte idrettslag som driver fantastisk idrett og trening for barn og unge, sier idrettspresidenten.

Kulturminister Thorhild Widvey sier i en pressemelding at det er viktig for regjeringen å styrke rammebetingelsene for idrettslagene.

- Det er i lagene aktiviteten skapes. Tilskuddsøkningen skal gi lagene mulighet til å opprettholde og videreutvikle et bredt og godt aktivitetstilbud for barn og ungdom, sier Widvey.

Gjennom denne økningen holder den nye regjeringen løftene, fra den forrige Rødgrønne-regjeringen, som ble gitt i Stortingsmeldingen – «Den norske idrettsmodellen» - Meld. St. 26 (2011-2012).

Posten Nasjonalanlegg/spesielle anlegg får også en markant økning fra 16 millioner i 2013 til hele 42,5 millioner kroner. Videre styrkes «spesielle aktiviteter» i form av antidopingarbeid, fysisk aktivitet og inkludering i idrettslag med ca fem millioner kroner. 

- Dette er bare en eneste lang jubelhistorie, og det gleder oss å kommunisere disse tallene til lokalidretten nå ved inngangen til påsken, sier Andersen avslutningsvis.

NIF-EPI02, 02